Tanker om innvandring til Nøtterøy for 100 år siden

posted in: Sosialhistorie | 0

«Man mærker, at der er kommet fremmede elementer ind» – Av Hans Backer – tilrettelagt av Kari Joukoff – 2016 KS-094/15 Vedtak: 1. Nøtterøy kommune er positiv til IMDIs anmodning om å bosette 60 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige … Continued

Likkisten i kirketaarnet

Av prost H. Backer (Njotarøy 2008) ”Litt fra Nøterø i gamle dage” Hans Backer ble født i 1858 og tilhørte den Backer-familien i Holmestrand som fostret mange kjente personligheter. Han ble cand.theol. i 1881, sogneprest på Nøtterøy i 1911 og … Continued