Da Vestskogen ble landsby

Av Terje Fr. Gulbrandsen (Njotarøy 2014) Den største boligutbyggingen i Nøtterøys historie Vi som bor på Nøtterøy, er vel stort sett enige om at kommunen vår er et godt sted å bo. Den kombinerer det landlige med nærheten til byen. … Continued

Forrædere og kommunister

Av Terje Fr. Gulbrandsen (Njotarøy 2009) Konflikten i sosialistpartiene rammet også Nøtterøy Det er ikke vanskelig å se at de store katastrofene i verden får følger for små land og til og med lokalsamfunn. Det burde være nok å peke … Continued

Spisestue på kjøkkenet og baking i kjelleren på Stangeby

Av Terje Fr. Gulbrandsen (Njotarøy 2007) Nøtterøy Husmorskole ventet nesten 25 år før den fikk eget bygg Siden tidenes morgen har kvinnene hatt hånd om det som en gang het de husmoderlige sysler. De har født, stelt og oppdratt barn, … Continued

Helleristning på Nøtterøy?

Terje Fr. Gulbrandsen: Bergkunst finnes i Østfold og Bohuslän – i liten grad i Vestfold ”Bergkunsten hører til de merkeligste spor etter åndelig aktivitet som er kjent fra det tidsrom da vanlig skrift ikke fantes.” Dette skriver professor Anders Hagen … Continued

Da Peder Buer skyldte kongen to høns

Terje Fr. Gulbrandsen: Skattematrikkelen fra 1647 For temmelig nøyaktig 350 år siden fant danskekongens stattholder i Norge, Hannibal Sehested, ut at skattereglene måte forenkles, og resultatet ble en ny skattematrikkel, som ble utarbeidet for hele landet i årene etter 1644. … Continued

Da «Gamlebanken» var middelskole

Terje Fr. Gulbrandsen (Njotarøy 1988) Du får et fotografi i hånden. Både den brunlige fargen og de klærne personene har på seg, forteller at det må være gammelt. Du blir nysgjerrig og vil vite mer om disse menneskene. Hvor kan … Continued

Stedsnavn som kulturarv

Terje Gulbrandsen: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Menneskene har gjennom tidene bestandig hatt behov for å sette navn på omgivelsene sine, og stedsnavn-tradisjonene har vært og er selvsagt fremdeles en viktig del av vår samlede kultur. Denne artikkelen skal … Continued

«Gåten Smidsrød» og andre rydninger

posted in: Navnehistorie | 0

Terje Fr. Gulbrandsen: I Njotarøy 1993/94 sto en artikkel om hvordan den første, faste bosetningen på Nøtterøy utviklet seg. Den bygget på nye kunnskaper om landhevningen før og i middelalderen og dessuten på den tradisjonelle stedsnavnforskningen. Den første bosetningen kom … Continued

Gårdsnavn og bosetning på Njotarøy

Terje Fr. Gulbrandsen: Når kom det første gang mennesker til Nøtterøy? Hvorfor kom de hit ? Når kom den første nøttlending for å bosette seg fast? Hvor bygde han – eller var det en hun – den første gården, det … Continued

Barnearbeid i Kjøpmannskjær

Terje Fr. Gulbrandsen: Historielaget har blant sine medlemmer en ung 93-åring, Niels E. Hanssen, og han er kjent for sin fortellerglede og sin glimrende hukommelse. Her forteller han om sin oppvekst i Kjøpmannskjær, om familien og om skoletiden, som også … Continued