Fandens Spillebord

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Av Per Velde (Njotarøy 2015) Går du en tur på Øraveien, så stopp der den runder toppen og ta grusveien inn til venstre. Der den går over i lysløypa fortsetter du ca fire hundre meter før du igjen tar til … Continued

Gravhauger, flintøkser og strandsittere

Av Jan Brendalsmo og May-Liss Bøe Sollund (Njotarøy 2006) Om kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøy En gjennomgang av gamle nummer av Njotarøy viser at kulturminner kan være så mangt, i alle fall om en snur litt på ordet: ”minner om … Continued

Hella — et sted å hlaða?

Av Pål Nymoen (Njotarøy 2006) Søndre Hella – tre arkeologiske blikk I et samarbeidsprosjekt initiert gjennom ”hullvegprosjektet” ved arkeolog Terje Gansum ble et i norsk arkeologisk sammenheng ganske sjeldent feltarkeologisk prosjekt igangsatt i 1999. Studieobjektet var Søndre Hella (heretter bare … Continued

Tause bygdeborger hilser nøttlendinger god morgen

Av Petter Snekkestad (Njotarøy 2010) Nye spørsmål om Vardås, Høgås og Leirfjell Lenge før Norge ble samlet til ett rike, anla nordmenn mindre festningsverk på åser, fjell og koller over store deler av landet. Bygdeborgene er våre eldste byggverk i … Continued

«Vestfolds siste hedning» fra Gipø?

Av Frans-Arne Stylegar En branngrav fra 1000-årene Vikingtidens hedenske gravskikk ebber stort sett ut i løpet av 900-årene i Vestfold. Bare en håndfull graver tilhører 1000-tallet, og én av disse er fra Gipø på Nøtterøy. Da denne «hedningen” ble stedt … Continued

Hella: Havn og produksjonsområde

Eli Ulriksen: Nye arkeologiske utgravinger i Hella avslører andre bruksområder enn gravfelt I årene 1999 — 2001 har det vært gravet i havneområdet på Søndre Hella. De arkeologiske undersøkelsene har vært utført som del av et samarbeidsprosjekt mellom Hulveiprosjektet i … Continued

Helleristning på Nøtterøy?

Terje Fr. Gulbrandsen: Bergkunst finnes i Østfold og Bohuslän – i liten grad i Vestfold ”Bergkunsten hører til de merkeligste spor etter åndelig aktivitet som er kjent fra det tidsrom da vanlig skrift ikke fantes.” Dette skriver professor Anders Hagen … Continued

Trådene samles i Hella

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Terje Gansum: Hullveger, gravfelt og havn på Søndre Hella og Nordre Sande I 1998 startet Hulvegprosjektet i Vestfold. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Vestfold og Vestfold fylkeskommune. I tillegg var Norsk vegmuseum og Universitetets Kulturhistoriske Museer knyttet til … Continued

Med en pilspiss som inspirasjonskilde

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Grethe Horn (Njotarøy 1997) Funnet av Strengsdalsboplassen Den 30. juli 1997 kom den endelige bekreftelsen på at det har vært steinalderboplass i Strengsdal. Da fikk jeg tilsendt diplom og brev fra Universitetets Oldsak samling. I diplomet, som er utstedt til undertegnede … Continued