Helskinnet gjennom 70 konvoier

Øystein Sårheim (Njotarøy 1995) I Njotarøy 1994/95 hadde vi en artikkel om Teie-rederen Thorvald Berg som ikke mistet et eneste skip under siste verdenskrig. Kaptein Samuel Isaksen fra Fjellveien, Teie sto om bord i M/T «Morgenen» sammenhengende fra 1939 til 1945. … Continued

«En fiendtlig styrke har kommet i land»

Tore Dyrhaug (Njotarøy 1998) Frivillig militæropplæring i 1940  Så kom søndag 7. april. Allerede ved åttetiden om morgenen kunne morgenfugler i strøket rundt Byfogdløkken skole observere sivilister som samlet seg i skolegården. Skjønt sivilister? Alle var bevæpnet med Krag-Jørgensen-rifler. Klokken halv … Continued

«Triple Ole» reddet «Belridge»

Ole Johan Eide (Njotarøy 1999) Første offer under 1. verdenskrigs blokade  En stigende spenning kjennetegnet den europeiske stormaktspolitikk i slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-årene. Uklare grenser, kolonipolitiske motsetninger og konkurranse om råstoffkilder og eksportmarkeder førte til opprustning og … Continued

Sykdom, nød og død

Anne Carlsson (Njotarøy 2000) Vestfold fylkessykehus og de russiske krigsfangene — mai 1945 Da den andre verdenskrig sluttet og krigen i Europa var til ende, ble Vestfold fylkessykehus stilt overfor en stor utfordring. I Tønsbergregionen hadde tyskerne anlagt flere leire … Continued

Nødlanding på Kjøle i 1943 – Da Nøtterøy hadde «internasjonal flyplass»

Tore Dyrhaug (Njotarøy 2000) Tirsdag 23. februar 1943 var nesten som alle andre dager på det okkuperte Nøtterøy. Men vinteren var usedvanlig mild dette året, så hele øya lå snøbar denne februardagen. Ungene på Bergan skole hadde frikvarter midt på … Continued

Vardås – bygdeborgen som ble tyskernes tunge batteri

Tore Dyrhaug (Njotarøy 1993) Tre ganger i vårt århundre har Nøtterøy spilt en direkte eller indirekte rolle i vår felles militære historie. Første gang var i 1905 da svenskene hadde konkrete planer om å angripe Nøtterøy for derfra å kunne … Continued

Tre bilder fra en fortid

Tore Dyrhaug (Njotarøy 1991) Inspirert av den suksess Nøtterøy Historielag hadde med sin enestående ekskursjon til Bolærne søndag 16. juni i år, er dette skrevet. Det er tydelig at Forsvaret, med sine mange kjente og mindre kjente hemmeligheter, har en … Continued

Flyktning til Koster med «Harry» og Ragnvald

Ulf Erichsen (Njotarøy 1990) Anna Sandberg var født i Drammen grunnlovsdagen 1909. Hun kom tidlig med i det politiske arbeidet, og var bystyrerepresentant, og etter krigen vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Under krigen var hun knyttet til det illegale pressearbeidet, og … Continued

Krigsminner fra Islinsæter

Einar Gjelstad, Anker Marthinsen, Ove Tollefsen (Njotarøy 1990) Hjemmestyrkene på Nøtterøy og Tjøme (Mil.Org.-område 1533) opplevde de siste krigsmånedene som sin mest hektiske periode. Aktiviteten i alle områdets avde-linger var høy, preget av det faktum at krigen tydeligvis gikk mot … Continued

Kompassrosen på Østre Bolærne

Johan Anton Wikander (Njotarøy 1992) Innhugget i fjellet på østre Bolærne finnes et nyoppdaget «mysterium» – en kompassrose. Hvem har laget den? Hvilken hensikt har den tjent? Når ble den hugget inn? Kjenner vi til lignende fra andre steder langs … Continued