Mil.org. 153 – 3

Ove Tollefsen: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Hjemmestyrkene på Nøtterøy under den siste verdenskrigen: Hvem var de? Hva drev de med før de en vakker maidag i 1945 dukket fram i lyset? Gjennom Nøtterøy Historielag har områdesjef Ove Tollefsen … Continued