Teie-gutter på rømmen til Sverige

Egil Brattberg (Njotarøy 1992) Mange unggutter – også fra Nøtterøy – rømte til Sverige under den siste krigen. De levde usikkert og «farlig» med trussel om tvangsutskrivning over seg. Beveggrun­nene for å rømme kunne være flere, og det å krysse … Continued

Fortidens blanke ark og svensk artilleri på Vetan

Tore Dyrhaug (Njotarøy 1987) Den skotske forfatteren og historikeren Thomas Carlyle uttalte en gang at «Lykkelig er det folk hvis annaler er blanke sider i historiske verker». Utsagnet har noe for seg hvis man med «historie» mener alt det dramatiske og … Continued

Mil.org. 153 – 3

Ove Tollefsen: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Hjemmestyrkene på Nøtterøy under den siste verdenskrigen: Hvem var de? Hva drev de med før de en vakker maidag i 1945 dukket fram i lyset? Gjennom Nøtterøy Historielag har områdesjef Ove Tollefsen … Continued