Styrmannen som ble kunstmaler

Av Bodil Tjølsen (Njotarøy 2006) I mange Nøtterøy-hjem henger bilder av Johannes Elboe Johannes Elboe ble født på Bjerkøy i 1904. Familien kom fra Onsøy i Østfold og slo seg ned på Bjerkøy i 1893, hvor de drev gårdsbruk ved … Continued

Jettegryter og evighetssymboler

Av Grethe Horn (Njotarøy 2010) Steinhugger og filosof – Karl Johannessen i Kjønnerødkroken Foran meg står en pappeske, en liten grå pappeske. Uanselig, men den inneholder noe som for meg er blitt skatter, for her finnes opplysninger og tanker fra … Continued

Nøtterøy på glassplater

Av Rune Sørlie (Njotarøy 2010) Fotografdynastiet Larsen etterlot seg en kulturskatt Historien om Th. Larsen begynte i Christiania i 1833, da ble det født en liten gutt som ble døpt Theodor. Men hans oppvekst kom ikke til å bli i … Continued

Lødner i krig og keramikk

Av Lisbeth Higley Da leirekunsten blomstret på Skallestad Lødner keramikk var i et tiår et begrep på Nøtterøy – og etter hvert landskjent. Hva lå bak da denne kunstnersjelen skapte seg selv et anerkjent navn, medvirket til en liten gullalder … Continued

Ny glans til gammelt gull

posted in: Kunsthistorie | 0

Tore Dyrhaug : Nøtterøy-filmen – fra stumme bånd til lydvideo I løpet av sommeren og høsten 1996 ble det lagt lyd på Odvar Skotte og Ivar Dillans Nøtterøy-film fra 1939. Denne artikkelen skal forsøke å gi noen glimt av de … Continued

Edvard Munch og mer enn «Vrengen Landhandel»

posted in: Kunsthistorie | 0

Morten Zondag: «Han ligner ingen anden» Den 20. april 1889 åpnet Edvard Munch sin første separatutstilling i Studentersamfunnet (1). Dette var faktisk en av de aller første separatutstillinger som ble holdt i Norge (2). Utstillingen var meget omfattende og besto av … Continued

«En skipperbolig på Nøtterland»

posted in: Kunsthistorie | 0

Vibeke Eeg-Henriksen (Njotarøy 1995) I «Njotarøy» 1989 tok Tore Dyrhaug for seg Jacob Munchs maleri «En skipperbolig på Nøtterland». Det er også gjengitt i Helge Paulsens bok «Nøtterøy 1800- årene». Vibeke Eeg-Henriksen har gravet videre og hentet frem mer bakgrunnsmateriale … Continued

To malerier fra Nøtterøy

posted in: Kunsthistorie | 0

I kommunestyresalen på Tinghaug henger to malerier signert Johs. Elboe. Motivene er fra Bjerkø, ut Bjerkøsundet og fra Gipøjordet mot Nøtterø (Borgheim). Vi har her forsøkt å gjengi maleriene samt hvorledes motivene ser ut i dag. Johannes Elboe ble født … Continued

«Edruskap, Brorskap og Fred»

Om kulturpersonligheten Ingvar Dillan Øystein Sårheim: I 1922 fikk Nøtterøy en lærer, Ingvar Dillan, som ble en av de største kulturpersonligheter som har bodd på øya. Han viste tidlig evner som forfatter og kunst-maler, og han ledet sangkor og holdt … Continued

Utsikten fra Tallak mot Nøtterøy 

posted in: Kunsthistorie | 0

Akvarell av det store jordfallet i Nordbyen Per Thoresen: Slottsfjellet med tårnet er et samlende merke for Tønsberg-distriktet om man bor byen, på raet eller… på Nøtterøy…(?) Tårnet har iallfall til nå vært et holdepunkt for å finne frem til … Continued