«Vestfolds siste hedning» fra Gipø?

Av Frans-Arne Stylegar En branngrav fra 1000-årene Vikingtidens hedenske gravskikk ebber stort sett ut i løpet av 900-årene i Vestfold. Bare en håndfull graver tilhører 1000-tallet, og én av disse er fra Gipø på Nøtterøy. Da denne «hedningen” ble stedt … Continued

For Gud eller egen vinning?

Av Jan Brendalsmo (Njotarøy 2004) Nye sider ved Nøtterøy kirkes historie i middelalderen Hver tid skriver sin historie. Når det gjelder kirkehistorien, er det fortsatt mange forskere og andre forfattere som holder fast ved ideen om at kristen tro og praksis … Continued

Hella: Havn og produksjonsområde

Eli Ulriksen: Nye arkeologiske utgravinger i Hella avslører andre bruksområder enn gravfelt I årene 1999 — 2001 har det vært gravet i havneområdet på Søndre Hella. De arkeologiske undersøkelsene har vært utført som del av et samarbeidsprosjekt mellom Hulveiprosjektet i … Continued

Pilegrimsbyen Tønsberg

posted in: Middelalder | 0

Eivind Luthen: (Njotarøy 1994) Det var en gang… Det er en egen fred over sagaens fortellinger. Kanskje fordi de ikke er aktuelle lenger De har flytt sammen med eventyret og fabelen, trukket tilbake fra det levende livet. Om pilegrimene som … Continued

«..ut um Steinin oc after Teikar» – da nordre Nøtterøy forsvant

A. Jan Brendalsmo: (Njotarøy 1993) «Magistrat og Formandskab bemyndiges til at indgaa til Regjeringen med Andragende om, at der maa blive fremsat Forslag til Lov om Utvidelse af Tønsberg Byes Grændser væsentlig i Overensstemmelse med Stadsconducteur Meyers Forslag.» Slik het … Continued

Har Bjerkøy vært en kaupang?

posted in: Middelalder | 0

Olav Hoff: Av og til dukker det opp en gammel teori som går ut på at Bjerkøy øst for Nøtteroy i vikingtid har vært en kaupang like gammel som den i Skiringssal, der hålogaland-høvdingen Ottar var innom. Bjerkøy (Biarkey) skulle … Continued

«Du saa Tunsberg bygge»

posted in: Middelalder | 0

Finn Hødnebø (Njotarøy 1990) Kan vi stole på Tønsberg-vennen Snorre ? Kan vi tro på det han og andre sagaforfattere skriver om Tønsberg og Nøtterøy? Disse spørsmålene tok professor Finn Hødnebø opp i et foredrag han holdt i Nøtterøy Historielag … Continued