Navnet skjemmer ingen

posted in: Navnehistorie | 0

Av Arne Aronsen (Njotarøy 2010) Om fornavn og navnetradisjoner på Nøtterøy gjennom tidene Tirsdag 4. mai 1802 ble et ungt par viet på Nøtterøy prestegård. Det var ikke et hvilket som helst par som giftet seg denne dagen. Bruden var … Continued

Fra Borgheim til Tinghaug — og en gammel gåte

Kjartan Dale: Nøtterøy kommunes nye administrasjonsbygg sto ferdig i 1922 Det er ikke så mange år siden at det fantes folk i bygda som dro til Nøtt’re — mens vi andre hadde ærend til Borgheim eller Tinghaug. Nøtt’re-begrepet med røtter … Continued

På munkenes krøttervei

Helge Paulsen: (Njotarøy 1996) Lektor Olav Hoff har gjennom årene i flere interessante avisartikler og i Vestfoldminne skrevet om gamle stedsnavn på Nøtterøy. Olav Hoff bor i Munkerekka og har spesielt interessert seg for navnet Munkerekka. Noen helt sikker forklaring … Continued

Veinavngiverne Arenfeldt og Berge

Olav Hoff: «Vern av stedsnavn kaller på ansvarsfølelse og pietet, vår store skatt av stedsnavn er en del av vår kulturarv, det er vår plikt å verne om dette». Kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsens ord i Stortinget i mars 1963 … Continued

Navn i Nøtterøyskjærgården

posted in: Navnehistorie | 0

Kjartan Dale: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Navneforskerne mener at de fleste stedsnavn i skjærgården vår er 1.500-2000 år gamle, eller kanskje enda eldre. I den lange tiden fra stedsnavnene ble til og fram til våre dager, har språket … Continued

Stedsnavn som kulturarv

Terje Gulbrandsen: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Menneskene har gjennom tidene bestandig hatt behov for å sette navn på omgivelsene sine, og stedsnavn-tradisjonene har vært og er selvsagt fremdeles en viktig del av vår samlede kultur. Denne artikkelen skal … Continued

«Gåten Smidsrød» og andre rydninger

posted in: Navnehistorie | 0

Terje Fr. Gulbrandsen: I Njotarøy 1993/94 sto en artikkel om hvordan den første, faste bosetningen på Nøtterøy utviklet seg. Den bygget på nye kunnskaper om landhevningen før og i middelalderen og dessuten på den tradisjonelle stedsnavnforskningen. Den første bosetningen kom … Continued

«Undrer mig paa, hvad jeg faar at se…?»

Stor utflytting fra Jølster til Nøtterøy Norvald Fuglestrand: Kombinasjonen jordbruk og sjøfart var svært vanlig på 1800-tallet. På Nøtterøy var det typisk at redere, skippere og andre sjøfolk eide de mange gårdsbrukene. Kvinner og barn slet med gårdenes drift mens … Continued

Gårdsnavn og bosetning på Njotarøy

Terje Fr. Gulbrandsen: Når kom det første gang mennesker til Nøtterøy? Hvorfor kom de hit ? Når kom den første nøttlending for å bosette seg fast? Hvor bygde han – eller var det en hun – den første gården, det … Continued

Fra Nøterø til Nøtterøy navnestriden 1917-19

Johs. Kvaal Grepstad: Den eldste, kjente skrevne navneform for bygda vår er NJOTARØY — en sammensetning av ordet ØY med et eldre, usammensatt Øynavn NJOT. Navnet NJOT regner man med er avledet av verbet NJOTA — lik nyte, bruke, ha … Continued