Styrmannen som ble kunstmaler

Av Bodil Tjølsen (Njotarøy 2006) I mange Nøtterøy-hjem henger bilder av Johannes Elboe Johannes Elboe ble født på Bjerkøy i 1904. Familien kom fra Onsøy i Østfold og slo seg ned på Bjerkøy i 1893, hvor de drev gårdsbruk ved … Continued

“En far for alle nøttlendinger”

Av Norvald Fuglestrand (Njotarøy 2006) Dr. Edvard Jespersen opplevde store samfunnsforandringer på 42 år I år 1895 fikk Nøtterøy sin første lege. Edvard Martin Jespersen var hans navn, og det er fremdeles noen som husker at de oppsøkte ham i … Continued

“Et helt alminnelig menneske”

posted in: Personalhistorie | 0

Av Sverre Mitsem (Njotarøy 2006) Lærer Edvard Bleken hadde en lang karriere i Nøtterøy-skolen Redaktør Sverre Mitsem var en velskrivende og innsiktsfull journalist, og han hadde en stor mengde lørdagsportretter i Tønsbergs Blad. Mange av dem er samlet i flere … Continued

Jettegryter og evighetssymboler

Av Grethe Horn (Njotarøy 2010) Steinhugger og filosof – Karl Johannessen i Kjønnerødkroken Foran meg står en pappeske, en liten grå pappeske. Uanselig, men den inneholder noe som for meg er blitt skatter, for her finnes opplysninger og tanker fra … Continued

Nøtterøy på glassplater

Av Rune Sørlie (Njotarøy 2010) Fotografdynastiet Larsen etterlot seg en kulturskatt Historien om Th. Larsen begynte i Christiania i 1833, da ble det født en liten gutt som ble døpt Theodor. Men hans oppvekst kom ikke til å bli i … Continued

“Bergan skole trenger ordnede forhold”

posted in: Personalhistorie | 0

Av Sverre Mitsem (Njotarøy 2003) A.M. Helle var lærer på Nøtterøy i 47 år Tønsbergs Blads forhenværende redaktør; Sverre Mitsem, har utgitt flere bøker med portrettintervjuer med tittelen “Dengang da ” under psevdonymet Gambrinus. Njotarøy har med Mitsems tillatelse trykket … Continued

Et varmt hjerte bak et strengt ytre

posted in: Personalhistorie | 0

Av Thor Andersen (Njotarøy 2003) Norges første kvinnelige politibetjent var fra Nøtterøy Da hun ble ansatt ved politikammeret i Kristiansand 1. juli 1910, hadde hun barn uten å være gift. Det skulle bli noe av bakgrunnen for en opprivende rettssak … Continued

«En eneste lang kamp mot døden»

Av Bjarne Løveid (Njotarøy 2003) Da sir Ernest Shackleton kom tilbake til Syd Georgia Dr. Bjarne Løveid var lege på landstasjonen Husvik Harbour og er omtalt i flere av de brev som Søren Berntsen sendte hjem og som Njotarøy har … Continued

«Jorda er rik, og hu er trofast»

posted in: Personalhistorie | 0

Av Svein Lundby (publisert første gang i Njoterøy 2005) Tilla Valstad brukte Bjørnebu i bøkene sine Vi går ut fra dampskipskaia i Tønsberg, ut kanalen og utover Træla og anløper oversettet til Lahelle på Føynlandssiden ved Bakken. Vi legger merke … Continued

Mange bekker små — gjør en stor Aa

Av Norvald Fuglestrand Sogneprest Aanderaa og den mangfoldige familien på prestegården Prester har kommet og prester har gått siden Georg Prahl Harbitz bygget Nøtterøy prestegård for 150 år siden. Men ingen prestefamilie har vel fylt de mange rom og gjort … Continued