Historien om Gabriel Christianssøn

“Vi Christian den siette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge allernaadigst bevillige og tillade vore søe capitain og oberloetz syndenfields udi Norge os elskelige edle Gabriel Christianssøn at hand på egen bekostning maa lade opgrave det sydoste indløp … Continued

«Som Sild i Tønde mellem Melsækker»

posted in: Samferdsel | 0

Av Gøthe Gøthesen  (Njotarøy 2013) Med rutebåtene ”Fix” og ”Oscar” på bytur I mange år var fjorden hovedveien mellom øyene og Tønsberg. Bryggeområdet i byen var et viktig knutepunkt med stor trafikk av passasjerer og gods. Slik beskriver tønsbergpatrioten Carl … Continued

Kjærligheten til tre «damer» og seks sylindre

Av Trygve Næsmo (Njotarøy 2009) Med en Nøtterøy-gutt inn i bilalderen Nøtterøy-gutten Trygve Næsmo (f. 1933) gir her en levende, munter og intim-teknisk utredning om hvordan man behandlet «gamle damer» på 1950-tallet. Det er ikke så farlig om leseren ikke … Continued

Fra «Constitutionen» til iskanten og Tenvik

Av Sigurd og Trond Tjomstøl (Njotarøy 2008) Kongelig post til Nøtterøy Det norske postvesenet ble grunnlagt i 1647. Men en kilde antyder at Tønsberg kan ha hatt en postordning noen år før. Det tok imidlertid sin tid før Nøtterøy fikk … Continued

Fra vardebål til kysttelegraf

Av Tore Dyrhaug (Njotarøy 2007) Før 1814 lokalt og nasjonalt; en hyldest til forsvarsviljen Fortiden har ikke enkle kår. Godtfolks interesse må deles med flommen av andre livsviktige opplysninger som kan dreie seg om alt fra at Tønsberg Fotballklubb har … Continued

“…hva bier I efter?”

Av Norvald Fuglestrand (Njotarøy 2003) Veien fra Bergan til Tønsberg ble åpnet i 1919 Bygdeveiene på Nøtterøy har unektelig forandret seg de siste hundre år. Før i tiden var det smale kjerreveier og stier som slynget seg fra gård til … Continued

Slanke linjer og hvitt skrog

Av Kjartan Dale (Njotarøy 2003) Nøtterøy – Skandinavias største losskøyte I møte 2. november 1929 vedtok Nøtterøy herredstyre å garantere for et lån på 23 000 kroner; som sju Brevik-loser hadde søkt om i Losunderstøttelseskassen til kjøp av losskøyta Nøtterøy. … Continued

«Skyssautomobilene antages at være af liten Interesse…»

Av Norvald Fuglestrand (Njotarøy 2005) Transport av folk og varer på Nøtterøy i det forrige århundre Tenk deg Nøtterøy for hundre år siden og hvordan det var å komme seg til by`n – og det å frakte nødvendige varer på … Continued

“… et altfor fremadstræbende Folkeferd”

posted in: Samferdsel | 0

Av Svein Lundby Den gamle Føynlandbroen fikk en trang fødsel, men et langt liv. Et sjokk gikk over Føynland i juni år 2000. Rådmannen på Nøtterøy gikk inn for å rive den gamle Føynlandbroen. Det var ikke penger i kommunen … Continued

”Under stor og interessert taushet”

Tore Dyrhaug: Samarbeidet mellom Nøtterøy og Tønsberg om Kanalbroen. Lørdag ettermiddag 22. juni 1957 arrangerte Tønsberg kommune middag på Hotell Klubben. Anledningen var at det nye Kanalbroen var åpnet klokken 16. Det ble sunget og talt og takket. Størst jubel … Continued