“Jeg skulle jo bli sjømann”

Av Jens Woxvold Bjønness (Njotarøy 2006) Jens W. Bjønness skrev 270 sider om sitt liv til sjøs “Efter opfordring fra mine barn, særlig av Jens, vill jeg gjøre som de ønsker med å skrive ned, efter hukommelsen, om mitt liv … Continued

Fire år i japansk fangenskap

Av Johannes Slaastad (Njotarøy 2006) “Kort beskrivelse av kapringen av S/S Dukat og offiserenes internering” Johannes Slaastad ble født i Norderhov på Ringerike i 1898. Familien flyttet senere til Nøtterøy der foreldrene jobbet som bestyrerpar på det kommunale pleiehjemmet Oserød inntil … Continued

Ung navigatør på Torød

Av Svein Hermansen (Njotarøy 2010) Eksamensoppgave i regning for fjerdeklassinger var ingen spøk i 1880 Jeg sitter med et enkelt, beskjedent ark i hånden. Eksamensregning for 4de Klasse 1880. Arket er en kopi. Jeg husker ikke når og hvor jeg … Continued

“Skonert Skulda af Nøterø”

Av Knut Andersen (Njotarøy 2003) Et glimt fra Nøtterøys sjøfartshistorie I 1868 ble skonnerten Skulda registrert i Norsk Skipsregister: Som hovedreder ble registrert Jens Hansen, Skjerve, og som medreder og skipper Anders Andersen, Østre Kjøle. Skulda var bygget i Finland … Continued

Slanke linjer og hvitt skrog

Av Kjartan Dale (Njotarøy 2003) Nøtterøy – Skandinavias største losskøyte I møte 2. november 1929 vedtok Nøtterøy herredstyre å garantere for et lån på 23 000 kroner; som sju Brevik-loser hadde søkt om i Losunderstøttelseskassen til kjøp av losskøyta Nøtterøy. … Continued

«En eneste lang kamp mot døden»

Av Bjarne Løveid (Njotarøy 2003) Da sir Ernest Shackleton kom tilbake til Syd Georgia Dr. Bjarne Løveid var lege på landstasjonen Husvik Harbour og er omtalt i flere av de brev som Søren Berntsen sendte hjem og som Njotarøy har … Continued

“En sjømanns liv er en gyngen på farer”

posted in: Sjøfartshistorie | 0

Av Arne Aronsen Et skipsmannskap i drift på isen i Skagerak Tretten år gammel reiste Anton Brechlin Andersen fra Nedre Buerstad til sjøs. Han var ikke engang konfirmert. Det var ikke uvanlig at så unge Nøtterøy-gutter tok hyre på seilskuter: … Continued

Skutene fra Veierland

Av Helge Paulsen Kildene forteller om skipsbygging og skipsbyggere i 1800-årene Omkring århundreskiftet 1800 og utover i 1800-årene var det en god del skipsbygging langs strendene på Nøtterøy og Tjøme – også i Stokke, ikke minst i Bogen, og på … Continued

Hvalfangst, småbarn og reddiker

Søren Berntsen : Hvalfangstbestyrer Søren Berntsens dagbøker og brev fra Syd Georgia Søren Berntsen var på hvalfangst i mange sesonger; og praktisk talt hele tiden førte han dagbøker; som langt på vei er bevart. I tillegg skrev han en mengde … Continued

”Alt er i orden og står godt til ombord”

Lisbeth Higley: Skipsfører Jens Woxvold Bjønness’ kopibøker Kopist var tidligere en yrkestittel for en som satt på kontor og kopierte viktige brev inn i kopibøker: I dag brukes ikke kopibøker: Vi kan ta fotostatkopier av det vi skriver eller lagre … Continued