Tom Sanne på Torød før

Av Tore Dyrhaug (Njotarøy 2011) Torød var et mangfoldig samfunn for to mannsaldre siden Tom Sanne er en av de aller siste gamle Torød–folk med en klar erindring om bygda og menneskene der fra før siste verdenskrig og frem til … Continued

«Velholdt anlegg med høy bevaringsverdi»

Av Svein Hermansen (Njotarøy 2008) Bolærne etter 90 års militært nærvær  Alle norske bygder med respekt for sin egen, lokale historie og kultur har et bygdetun. Ikke Nøtterøy? Jo, vi har! Nøtterøy-folks interesser og identitet har vært – og er … Continued

På munkenes krøttervei

Helge Paulsen: (Njotarøy 1996) Lektor Olav Hoff har gjennom årene i flere interessante avisartikler og i Vestfoldminne skrevet om gamle stedsnavn på Nøtterøy. Olav Hoff bor i Munkerekka og har spesielt interessert seg for navnet Munkerekka. Noen helt sikker forklaring … Continued

Ruvende røyser på Bolærne

Elizabeth Skjelsvik: Gravrøyser og steinlegninger av den typen som er kjent på Vestre og Mellom Bolærne, finnes i hele landet, Finnmark unntatt. I Nøtterøy kommune er de pr. i dag representert med mellom 40 og 50 stykker. De har følgende … Continued

Smia og Torødhuset

Smia blir ca 12,50 meter lang og ca 5 meter bred, bærende konstruksjoner av gamle materialer fra den smale langbanen på tidligere Tønsberg Reperbane.  Skal være oppført ca 1905 etter en brann. På utsiden av de bærende konstruksjoner (stolper, skråavstivere, … Continued

Minnesmerke Svend Foyn

Det er etablert et minnesmerke over Svend Foyn i den gamle selfangstskutehavnen Sevika, ved Kjøpmannskjær på Nøtterøy. Tønsbergs blad hadde også en artikkel om møtet. Den kan du lese her. Mer informasjon om Svend Foyn finner du blant annet her: https://no.wikipedia.org/wiki/Svend_Foyn

Historiske samlinger

På Torød skole er det etablert en samling av gamle skoleting. Kontaktperson for omvisninger eller annet er Bente Dyrhaug (333 84856 / 91 72 67 80 / bdyrhaug@online.no). Det arbeides med å etablere en maritim samling. Leder for arbeidet er … Continued

Nøtterøy kirke

Nøtterøy kirke er et historisk byggverk, ca 900 år gammel. Nøtterøy kirke er hovedkirken i Nøtterøy prestegjeld. Kirkens vestskip og tårnfot utgjør det opprinnelige kirkebygget. Kirken ble opprinnelig bygget omkring 1100 i gråstein i romansk stil. Kirken er utvidet mot … Continued

Søndre Hella gravfelt

Gravfeltet i Søndre Hella inneholder over 20 små og store graver. Ingen av gravene er gravd ut, men det antas at de er fra jernalderen. Et av problemene er hvem gravene rommer eller er minner om, et annet er hvilken … Continued

Sverre Mysen sportsmuseum

Nøtterøy-mannen Sverre Mysen (87) startet sitt eget sykkelverksted i bakgården hjemme i 1949. Tre år senere åpnet han sin egen butikk. I 1959 kunne han ønske velkommen til en ny og flott sportsforretning på Teie torv. Siden har Mysen-navnet vært … Continued