Vil du bli medlem?

Vi trenger deg som medlem fordi du gjennom kontingenten bidrar til å støtte vårt arbeid for å bevare og utvikle de minnene vi er glade for og stolte av på Nøtterøy.

Utover kontingenten så bidrar ditt medlemskap til å spre kjennskap om Historielaget og vil styrke vår stemme både innad i kommunen og overfor veldedige stiftelser og fond som bidrar med støtte til vår virksomhet.

Årskontingenten i 2020 er kr 300 inkludert Njotarøy.

Som medlem blir du invitert til lagets møter og utflukter, og du er selvfølgelig også velkommen til å delta i arrangementer og aktiviteter på Fagertun. Samt å delta i komiteer og ulike interessegrupper.

Hvordan melde seg inn?

Send en e-post til: post@notteroyhistorielag.no med kontakt informasjon

eller et brev til
Nøtterøy Historielag
Postboks 15 – Borgheim
3163 NØTTERØY

eller bruk kontaktskjema

notteroy