Årsmøte / Tor Gervin: «Lars Larsens ulykkelige historie»

Årsmøtesaker Tor Gervin: «Lars Larsens ulykkelige historie –  – rettergang og straff, tukthus og slaveri» Lars Larsen var tukthusfange allerede som konfirmant, og fikk livstidsdom som lenkeslave på festningen i Fredrikstad. En historie med undring over levd liv, om rettergang … Continued

Årsmøte

Årsmøtet avholdes i Borgheims menighetssenter onsdag 13. februar 2019 kl 18.30. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder og to representanter til å underskrive protokollen Årsberetning for 2018 Regnskap 2018 med revisjonsrapport Fastsettelse av kontingent Innkomne forslag Valg … Continued

«Glimt fra Nøtterøy anno 1928»

posted in: Medlemsmøte, Referat | 1

Einar Aaraas: Året 1928 var et begivenhetsrikt år på Nøtterøy. Glimtene fra dette året har jeg hentet fra lokalavisene. Jeg har sittet i kjelleren under Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek og på Vestfoldarkivet i Sandefjord og saumfart gulnede avissider. I 1928 … Continued

Referat årsmøte 2017

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

NØTTERØY HISTORIELAG Nøtterøy Historielag avviklet sitt årsmøte for driftsåret 2016 på Borgheim menighetssenter onsdag 8 februar. Det møtte 60 medlemmer. De vanlige årsmøtesakene, årsberetning, regnskap og valg ble vedtatt ved akklamasjon. Styret for 2017 er som følger: Styreleder Gisle Bjørnstad, … Continued

Årsmøte / Einar Aaraas: Glimt fra Nøtterøy og verden for 50 år siden (1967)

  Møtet består av to deler: Årsmøte Dokumenter til årsmøtet: NH regnskap 2016 godkjent styre NH årsberetning 2016 godkj styre Noter til regnskap 2016 Einar Aaraas – Glimt fra Nøtterøy og verden for 50 år siden ( 1967)

Årsmøte

NØTTERØY HISTORIELAG avholder årsmøte 2017/ åpent møte onsdag 8. februar kl. 18.30 på Borgheim menighetssenter Til behandling: Årsberetning for 2016, revidert regnskap, innkomne forslag og valg. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende en uke før møtet, … Continued

Referat årsmøte 17/2-2016

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

NØTTERØY HISTORIELAG Nøtterøy historielag avholdt sitt årsmøte 17. februar på Borgheim menighetssenter med ca 90 fremmøtte. De vanlige årsmøtesakene ble behandlet og godkjent. Styret i 2016 består av følgende medlemmer: Styreleder Gisle Bjørnstad. Nestleder Svein Øksenholt Kasserer Jon Pande Sekretær Dag … Continued

«Glimt fra Nøtterøy og verden for femti år siden»

Kåseri v/Einar Aaraas, årsmøtet i historielaget 17.februar 2016 Det herrens år 1966 rommet ikke de spektakulære hendelser, hverken her eller der. Det var, såvidt jeg kan se av aviser og bøker, et år på det jevne – et slags mellomår. … Continued