“Spreke som olympiakandidater”

Av Hans Christopher Seeberg (Njotarøy 2006) Seeberg-familien på Hvalø hadde mange dyr til nytte og glede Hans Christopher Seeberg ble født på Hvalø i 1904 og hadde sin første leveår der; før han med familien flyttet over til Gåsø. I … Continued

Hjemmeavl i krigstid

Av Wilhelm Magnus (Njotarøy 2006) Røyking av hjemmeavla tobakk i 1944 I Njotarøy 2004 hadde vi en munter artikkel skrevet av Wilhelm Magnus, gårdbruker på Bergan. Den var hentet fra hans upubliserte bok «Minner fra barneårene». Tre av hans nære … Continued

Minnerike Nesbrygga

Av Gunnar Thomassen (Njotarøy 2010) Dagligliv i mellom krigstiden sett med gutte øyne I 1990-åra skrev Gunnar Thomassen ned mange av sine barndomsminner fra Nesbrygga. Noe ble publisert i «Skjærgårds-nytt. Vel-avis for Bergan krets» først på 2000-tallet. Vi synes de … Continued

Kjære far – jeg har ertæ hanen!

Av Finn Tønnessen (11 år) (Njotarøy 2010) Sønnen Finn skrev flittig til sin hvalfangerfar Gamle brev kan være lokalhistoriske og språklige skatter. 11-åringen Finn Tønnessen fra Stangeby skrev i 1923, kanskje året etter, flittig til sin far Sverre Roll Tønnessen, … Continued

Avlsoksen Lukas på Oserød

posted in: Personminner | 4

Av Wilhelm Magnus (Njotarøy 2004) «Bakgutten» fra Østre Kjøle minnes Wilhelm Magnus drev i mange år gårdsbruket Østre Kjøle (Bergan). Før sin død i 2002 overleverte han til tre av sine kamerater en mengde nedskrevne historier fra barndoms- og ungdomstid … Continued

Min barndoms Strengsdal

posted in: Grendehistorie, Personminner | 0

Av Grethe Horn Strengsdal var et rikt kulturlandskap for 50 år siden Helge Paulsen har kalt Strengsdal for ”Nøtterøys Setesdal”. Dette er en meget god betegnelse. For her ute levde gammel levemåte og språk mye lenger enn andre steder på … Continued

«Bare gærne folk trur sånt»

posted in: Personminner | 0

Ragnhild Paulsen: Om barndom på Vestre Kjøle Min far; Hans Johannessen, ble født på Nøtterøy i 1838. Hans foreldre var skomaker Johannes Magnussen, Bjønness og Karen Kristine Madsdatter. Ifølge kirkeboka har han koppevaksinasjonsattest fra 1840 og han ble konfirmert i … Continued

Jentedo med fire hull

Liv Andersen: Barn på Veierland i mellomkrigstiden «Lykkelig den som finner sin øy», heter det. Enda lykkeligere må den være som er født og oppvokst på en – selv om vedkommende ikke er klar over det før lenge etter at … Continued