Gamlelosens siste reis

posted in: Sjøfartshistorie | 0

Av Svein Hermansen (Njotarøy 2011) Liv og død på Bolærne På forsommeren 2004 kjøpte Nøtterøy kommune Mellom–Bolæren samt 40 andre holmer og skjær av forsvaret for 1,65 millioner kroner. Dette har vist seg å være en fantastisk investering for alle … Continued

«Festung Nøtterøy»

Thore Holm (Njotarøy 1995) Krigen i Norge kom først til Nøtterøy. Ytre Oslofjord Befestninger hadde hovedkvarter på Vetan. Vaktskipet Pol III, som rakk å varsle Horten og dermed Oscarsborg, fikk den aller første kontakt med den tyske invasjonsflåten. Pol III … Continued

«Lots-Patent meddeles under Over-Lotsens Haand»

Loser, havner og farvann på 1700-tallet Helge Paulsen: Loser og losing har vi hatt i århundrer. Så lenge skip har eksistert, har det vært behov for kjentmenn i vanskelige og farefulle farvann – som i våre farvann. Det har også … Continued

«Fingeræne» tilbake på Bolærene

posted in: Personalhistorie | 0

Fritz Kristiansen: (publisert i Njotarøy 1999) Slektsmøte på Mellom Bolæren I juni i 1983 arrangerte etterkommere etter Christian og Susanne Martini meget vellykket slektstevne på Langeby i Sandefjord. Etterkommere etter alle sønnene var samlet der også etter Ferdinand i Amerika. … Continued

Sykdom, nød og død

Anne Carlsson (Njotarøy 2000) Vestfold fylkessykehus og de russiske krigsfangene — mai 1945 Da den andre verdenskrig sluttet og krigen i Europa var til ende, ble Vestfold fylkessykehus stilt overfor en stor utfordring. I Tønsbergregionen hadde tyskerne anlagt flere leire … Continued

Fløyelsgrøt i Grevestuen

Eivind Luthen: (Artikkel skrevet i 1993) Siden Mellom Bolærne ble overtatt av det militære i 1916, har tiden ellers stått stille ute i fjordgapet. De militære har riktignok anlagt en grusvei frem til en mindre skytebane, men bruken av øya … Continued

Ruvende røyser på Bolærne

Elizabeth Skjelsvik: Gravrøyser og steinlegninger av den typen som er kjent på Vestre og Mellom Bolærne, finnes i hele landet, Finnmark unntatt. I Nøtterøy kommune er de pr. i dag representert med mellom 40 og 50 stykker. De har følgende … Continued

Kompassrosen på Østre Bolærne

Johan Anton Wikander (Njotarøy 1992) Innhugget i fjellet på østre Bolærne finnes et nyoppdaget «mysterium» – en kompassrose. Hvem har laget den? Hvilken hensikt har den tjent? Når ble den hugget inn? Kjenner vi til lignende fra andre steder langs … Continued

Søstrene til «Solvik»

Lisbeth Higley (Njotarøy 1992) I 1897 seilte den 71 år gamle pensjonerte skipper Johan Chr. Bonde og hans to døtre ut til Mellom Bolæren for å se på «et sted for sommeropphold». Familien Bondes bygård var Øvre Langgate 23; huset med … Continued