Likkisten i kirketaarnet

Av prost H. Backer (Njotarøy 2008) ”Litt fra Nøterø i gamle dage” Hans Backer ble født i 1858 og tilhørte den Backer-familien i Holmestrand som fostret mange kjente personligheter. Han ble cand.theol. i 1881, sogneprest på Nøtterøy i 1911 og … Continued

«Langs med vik og sunder – glytter huser frem»

Av Lisbeth Higley (Njotarøy 2006) Byggeskikk på Nøtterøy fra 1700 til 1940 Hus taler et tydelig språk. De forteller om sin tid, om samfunnsforhold, om påvirkning utenfra og de avspeiler økonomiske forskjeller blant innbyggerne på Nøtterøy og sier mye om … Continued

Nøtterøys eldste hus

Av Elin Graabræk (publisert i Njotarøy 2005) “Nøtterøyhuset” fra Østre Smidsrød På folkemunne ble det sagt at det eldste huset på Nøtterøy var ”Nistua” eller ”Nedstua » på Østre Smidsrød, gårdsnummer 7, bruksnummer 2. Det lå på den nordøstre skråningen … Continued

Seminaristene som lærte Nøtterøy å lese

Av Helge Paulsen (publisert i Njotarøy 2005) 150 år siden de første fastskolene Med god grunn kan Nøtterøyskolen i 2006 feire 150 år: Mange er vel nå klar over at året 1856 må regnes som det skjellsettende år i Nøtterøyskolens … Continued

Fra Borgheim til Tinghaug — og en gammel gåte

Kjartan Dale: Nøtterøy kommunes nye administrasjonsbygg sto ferdig i 1922 Det er ikke så mange år siden at det fantes folk i bygda som dro til Nøtt’re — mens vi andre hadde ærend til Borgheim eller Tinghaug. Nøtt’re-begrepet med røtter … Continued

Om å falle i god jord

Tore Dyrhaug: Striden om tomten til Nøtterøy videregående skole I 1974 og 1975 raste en lokal strid på Nøtterøy. Den skapte engasjement, mangfoldige leserbrev til avisene og samlet så mange som 4600 underskrifter til en lokal protest. Saken gjaldt bygging … Continued

Herskap og selskap på «Gimle»

Øystein Sårheim: (Njotarøy 1988) Nøtterøys største gård frem til utgangen av 1876 var Teie Hovedgård, og eier på denne tiden var familien Foyn, som drev gården på en meget dyktig måte. Gården hadde i matrikkelen gårdsnr. 1, bruksnr. 1. Fra 1. … Continued

Gammelt skrap, eller hus med sjel?

Ivar Hanssen-Bauer: Hvordan er det å bo i et gammelt hus på Agerup gård? Den som bor i et gammelt hus, kan iblant bli blind og litt likegyldig overfor all den gamle hverdagen omkring seg, til og med bli ganske … Continued

Kåpebur – fortidens kjøleskap eller motepåfunn?

John M. Hovland: Spesielle byggeskikker eller stilarter har utviklet seg med jevne mellomrom. Byggeskikkene har ofte vært begrenset til mindre områder, mens andre har fått en større utbredelse og vært av mer varig karakter. I midtre Vestfold utviklet det seg … Continued