Fandens Spillebord

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Av Per Velde (Njotarøy 2015) Går du en tur på Øraveien, så stopp der den runder toppen og ta grusveien inn til venstre. Der den går over i lysløypa fortsetter du ca fire hundre meter før du igjen tar til … Continued

Tause bygdeborger hilser nøttlendinger god morgen

Av Petter Snekkestad (Njotarøy 2010) Nye spørsmål om Vardås, Høgås og Leirfjell Lenge før Norge ble samlet til ett rike, anla nordmenn mindre festningsverk på åser, fjell og koller over store deler av landet. Bygdeborgene er våre eldste byggverk i … Continued

Helleristning på Nøtterøy?

Terje Fr. Gulbrandsen: Bergkunst finnes i Østfold og Bohuslän – i liten grad i Vestfold ”Bergkunsten hører til de merkeligste spor etter åndelig aktivitet som er kjent fra det tidsrom da vanlig skrift ikke fantes.” Dette skriver professor Anders Hagen … Continued

Trådene samles i Hella

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Terje Gansum: Hullveger, gravfelt og havn på Søndre Hella og Nordre Sande I 1998 startet Hulvegprosjektet i Vestfold. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Vestfold og Vestfold fylkeskommune. I tillegg var Norsk vegmuseum og Universitetets Kulturhistoriske Museer knyttet til … Continued

Med en pilspiss som inspirasjonskilde

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Grethe Horn (Njotarøy 1997) Funnet av Strengsdalsboplassen Den 30. juli 1997 kom den endelige bekreftelsen på at det har vært steinalderboplass i Strengsdal. Da fikk jeg tilsendt diplom og brev fra Universitetets Oldsak samling. I diplomet, som er utstedt til undertegnede … Continued

Nøtterøy – fra istid til nåtid

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Tore Paulsen: (Njotarøy 2000) Nøtterøybygda vokste fram i takt med landhevningen Menneskene har alltid vært avhengige av de naturgitte forhold, som klima, plante- og dyreliv, og sine egne evner til å leve under de gitte forhold på stedet. Så også … Continued

100 år siden gullkvinnen på Sjølyst

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Knut Mello (Njotarøy 1987) «Det er en nydelig liten kvindegrav vi har for os, Nøtterøs ældste i vor tidsregning. En skipperkone, gravlagt her med utsigt mot øene og fjorden, smykket med det vakreste guld hun eide, og vernet ved guldringen … Continued

Bronsealderrøysene på Nøtterøy

posted in: Arkeologi, fornminner | 1

Olav Hoff (Njotarøy 1992) På høytliggende åser og nes, oftest med vid utsikt over sjøen, ligger det i den ytre delen av Øya vår noen store steinsamlinger, runde eller langaktige som steingjerder. Det er tydelig at dette ikke kan være … Continued

Fornminner i Nøtterøy

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Thore Holm: (publisert første gang i Njotarøy 1987) En forutsetning for at kommunen skal kunne verne om sine kulturminner på en tilfredsstillende måte er at man er klar over hvilke kulturminner som finnes innenfor kommunens grenser. Et skikkelig grunnlagsmateriale kan bare … Continued