”Gjør klar til strid!”

Av Pål H. Sæthre (Njotarøy 2007) Bolærne spilte en viktig rolle under den kalde krigen Det bløte gule lyset fra gatelys og vinduer makter knapt å lage små sirkler i den dypsvarte oktoberkvelden denne aftenen i 1975. Enkelte skikkelser beveger … Continued

«Nøtterøy har lidt meget under okkupasjonen”

Av Tore Dyrhaug (Njotarøy 2006) Krigshverdagen var grå – også på Nøtterøy Fredag 10. august 1945 hadde Nøtterøy herredsstyre sitt første møte etter krigen. Til stede var medlemmene av det kommunestyre som var valgt i 1937. Gammelordfører Peter Syse holdt … Continued

«Bever» på Håøya i april 1945?

Av Tore Dyrhaug (Njotarøy 2010) Sluttfasen av annen verdenskrig skjuler et problem Nøtterøy er et udramatisk sted. Kommunen har ingen spor etter borgerkrig, slik som på Re eller Stiklestad, heller ingen minner etter viktige avgjørelser innenriks eller storpolitikk. Nøtterøy er … Continued

«Småsint agg» i 1905

Av Tore Dyrhaug Svenskene hadde invasjonsplaner på Nøtterøy (publisert første gang i Njotarøy 2004) Fantasien er en gave som kan få tanken til å stige. Stige i en ballong fra Byfogdløkken i Tønsberg en fin forsommerdag i 1905. Vi har … Continued

Vardås – bygdeborgen som ble tyskernes tunge batteri

Tore Dyrhaug: Tre ganger i vårt århundre har Nøtterøy spilt en direkte eller indirekte rolle i vår felles militære historie. Første gang var i 1905 da svenskene hadde konkrete planer om å angripe Nøtterøy for derfra å kunne beskyte festningen … Continued

Kompassrosen på Østre Bolærne

Johan Anton Wikander: Innhugget i fjellet på østre Bolærne finnes et nyoppdaget «mysterium» – en kompassrose. Hvem har laget den? Hvilken hensikt har den tjent? Når ble den hugget inn? Kjenner vi til lignende fra andre steder langs vår kyst? … Continued