En spennende dag hos Josefine

Av Knut Mello (Njotarøy 2012) Visergutt i særklasse på Teie: Dette skal handle mest om Josefine. Jeg var egentlig ingen flue på veggen. Når det dro seg til i butikken, hadde jeg ett eller annet gjøremål på lageret. Eller satt under … Continued

Handelsbuer i sjøkanten

Thore Holm (Njotarøy 1996) Den siste ulovlig revet i 1995 Det finnes ingen sjøbuer igjen på Nøtterøy. I denne forbindelse menes handelsbuer: Disse bygningene som ble oppført i forrige århundre, ble revet i de første tiårene etter annen verdenskrig. En … Continued

Handel og sladder rundt hver sving

Øystein Sårheim (Njotarøy 1996) Dengang da med 50 landhandlerier på Nøtterøy Det har gått 130 år siden vi fikk de første landhandleriene her på Nøtterøy. I disse årene har det vært en utrolig utvikling her i landet som også har … Continued

Har Bjerkøy vært en kaupang?

posted in: Middelalder | 0

Olav Hoff: Av og til dukker det opp en gammel teori som går ut på at Bjerkøy øst for Nøtteroy i vikingtid har vært en kaupang like gammel som den i Skiringssal, der hålogaland-høvdingen Ottar var innom. Bjerkøy (Biarkey) skulle … Continued

Landhandleriene i Årøysund

Helge Paulsen: Landhandlernes virksomhet er noe av det best dokumenterte i den lokale næringsvirksomheten i siste halvdel av forrige århundre. Det er rikelig av kilder. Landhandlerne finner vi i fogdens firmaregistre (handelsregister), i formannskapsprotokollene når de søker om handelsbrev, i … Continued