En port mellom sjø og land

Av Jan Brendalsmo (Njotarøy 2014) Jakteberget var et sentralt punkt på Torød Der veien i dag slutter i Stranda på Torød, helt sørøst på Nøtterøy, ligger kommunebrygga nede under Jakteberget (uttales Jakktebærrj ́e). Navnet kommer visst av denne bratte fjellrabbens … Continued

For Gud eller egen vinning?

Av Jan Brendalsmo (Njotarøy 2004) Nye sider ved Nøtterøy kirkes historie i middelalderen Hver tid skriver sin historie. Når det gjelder kirkehistorien, er det fortsatt mange forskere og andre forfattere som holder fast ved ideen om at kristen tro og praksis … Continued

Søndre Hella – Nøtterøys flotte gravfelt

Jan Brendalsmo: (Njotarøy 1988) «Hella ligger ved Tønsbergfjorden. Navnet betyr: flatt berg. En gammel tradition optegnet i Kraft, Norges Beskrivelse, forteller at det skal ha staat kirke her, og kaldsboken sier at bygdens prest i gamle dager skal ha bodd i … Continued

«Mange mindre beboede Øen.»

A. Jan Brendalsmo: Det er sognepresten Wille som i 1821 på denne måten beskriver øyene utenfor Nøtterøys «fastland». I 1801 ble det holdt folketelling i Norge. På dette tidspunkt bodde det folk på 13 av de øyene som i dag … Continued