«Et av de Fedeste Lensmandsombud i Landet»

John M. Hovland: 150 år siden Fagertun ble bygget (1996) Litt tilbaketrukket fra Kirkeveien – vis á vis Kjærnås gård – ligger den gamle lensmannsgården Fagertun. Nøtterøy Historielag har påtatt seg å forsøke restaurere den 150 år gamle eiendommen. Det … Continued

Tilla Valstad på Bjørnebo

posted in: Personalhistorie | 0

John M. Hovland: Eiendommen Bjørnebo, gnr. 15 bnr. I på Føynland, er en av de store eiendommene på Nøtterøy, hva dyrket jord angår. Eierne har ihvertfall helt fra 1702 til 1908 hatt sin tilknytning til sjøen, først kanskje som binæring, … Continued

Kvernkall og kjoner i Nøtterøy-bekkene

John M. Hovland (Njotarøy 1991) Kan bekkene tale? Kanskje de som kaster seg ut fra høye stup og krumper seg i ville juv. Også de som sildrer, har sin melodi. Har de late, langsomme Nøtterøybekkene noe å fortelle? Mange kilometer … Continued

Om folk og fe på Hjertnes

John M. Hovland: Hjertnes gård ligger mot vannet syd for småbåthavnen på Teie og er ikke blant Nøtterøys eldste. Den er ikke en gang nevnt i Lorens Bergs bygdebok fra 1922. Men gården har en interessant historie — ikke minst … Continued

Hjembygd – rike minner (Nøtterøy Historielag gjennom 10 år – 1979-1989)

posted in: Kulturhistorie, Referat | 0

Knut Mello: (Njotarøy 1989) Nøtterøy Historielag kan i år feire 10 års jubileum. Det skjer ikke med noen stor festivitas. Hva er et decennium i historisk sammenheng? Knapt et åndedrag. Det tok sin tid før Nøtterøy fikk sitt lokalhistoriske forum. … Continued

Kåpebur – fortidens kjøleskap eller motepåfunn?

John M. Hovland: Spesielle byggeskikker eller stilarter har utviklet seg med jevne mellomrom. Byggeskikkene har ofte vært begrenset til mindre områder, mens andre har fått en større utbredelse og vært av mer varig karakter. I midtre Vestfold utviklet det seg … Continued

Fra Napoleonskrigen til Stortinget

John M. Hovland (Njotarøy 1992) Han var Nøtterøys første stortingsmann. Kastet seg inn i flaggstriden, etter adskil­lelsen fra Danmark, med eget tegnet forslag. Ble skipper bare 20 år gammel. Satt 3 år som fange i Frankrike. Startet styrmannsskole på Sande. … Continued

Da Nøtterøyfolk og – fe ble tellet i 1801 og 1865

John M. Hovland: (Njotarøy 1987) Folketellinger og landbrukstellinger har lange tradisjoner i Norge. De har vært nødvendige og ønskelige som grunnlag for bl.a. skatteleggingen og planlegging av forskjellige tiltak. De har imidlertid vært gjennomført med bakgrunn i forskjellige kriterier som gjør det … Continued