Styrmannen som ble kunstmaler

Av Bodil Tjølsen (Njotarøy 2006) I mange Nøtterøy-hjem henger bilder av Johannes Elboe Johannes Elboe ble født på Bjerkøy i 1904. Familien kom fra Onsøy i Østfold og slo seg ned på Bjerkøy i 1893, hvor de drev gårdsbruk ved … Continued

To malerier fra Nøtterøy

posted in: Kunsthistorie | 0

I kommunestyresalen på Tinghaug henger to malerier signert Johs. Elboe. Motivene er fra Bjerkø, ut Bjerkøsundet og fra Gipøjordet mot Nøtterø (Borgheim). Vi har her forsøkt å gjengi maleriene samt hvorledes motivene ser ut i dag. Johannes Elboe ble født … Continued