Kommandøren og andre skattebetalere

posted in: Sosialhistorie | 0

Johs. Kvaal Grepstad: Den fullstendige skatteligningen for «Nøterø» for året 1885 ble i sin tid utgitt som «Tillæg til Tønsbergs Blad». Listen gir opplysning om den enkelte skatteyters formue, inntekt og skatt for de i alt 1356 skatteyterne i kommunen. … Continued

Hella-Skjærsnes — gammel og glemt fergeforbindelse

posted in: Samferdsel | 0

Johs. Kvaal Grepstad: Nøttlendingene har til alle tider – inntil broene kom – vært avhengige av sjøen og– båten når det gjelder forbindelsen med nabokommunene og fastlandet. Vi ser da bort fra de strenge vintrene da fjord og sund var … Continued

Fra Nøterø til Nøtterøy navnestriden 1917-19

Johs. Kvaal Grepstad: Den eldste, kjente skrevne navneform for bygda vår er NJOTARØY — en sammensetning av ordet ØY med et eldre, usammensatt Øynavn NJOT. Navnet NJOT regner man med er avledet av verbet NJOTA — lik nyte, bruke, ha … Continued

Svend Foyn og Nøtterøy

Johs. Kvaal Grepstad (Njotarøy 1990) Svend Foyn bærer betegnelsen «Tønsbergs største sønn» og med rette. Mindre kjent er det kanskje at Svend Foyn hadde sterk tilknytning også til Nøtterøy. Ja, med en viss rett må han kunne plasseres også blant … Continued