Slanke linjer og hvitt skrog

Av Kjartan Dale (Njotarøy 2003) Nøtterøy – Skandinavias største losskøyte I møte 2. november 1929 vedtok Nøtterøy herredstyre å garantere for et lån på 23 000 kroner; som sju Brevik-loser hadde søkt om i Losunderstøttelseskassen til kjøp av losskøyta Nøtterøy. … Continued

Fra Borgheim til Tinghaug — og en gammel gåte

Kjartan Dale: Nøtterøy kommunes nye administrasjonsbygg sto ferdig i 1922 Det er ikke så mange år siden at det fantes folk i bygda som dro til Nøtt’re — mens vi andre hadde ærend til Borgheim eller Tinghaug. Nøtt’re-begrepet med røtter … Continued

«… en Gevinst for et Land.»

Kjartan Dale: A.B. Bull og Bulleverven på Fagerheim Anders Berg Bull, i sin samtid og ettertid kjent som A.B. Bull, var verftseier og skipsreder på Fagerheim på Nøtterøy i årene fra 1861 til sin død i 1877. Han var bygdas … Continued

Uten vann «i dette vort Eden»

Kjartan Dale: Før Akersvannet og Farrisvannet Da Lorens Berg avsluttet sin bygdebok NØTTERØ i 1922, skrev han blant annet: «I de allersidste aar er tallet på indflyttere vokst voldsomt, særlig i den indre del av bygden som støter mot Tønsberg.» … Continued

Fulehuk – «fyret med noget av Nordlands fjernhet og mystikk»

posted in: Sjøfartshistorie | 0

Kjartan Dale: (Njotarøy 1994) Da betjeningen på Fulehuk fyrstasjon for siste gang gikk av vakt 30. august 1989, hadde fyret blinket og veiledet sjøfarende på Oslofjorden siden 1. november 1821. Nå var det kommet et nytt helautomatisk fyr på Hollenderbåen til … Continued

Ferdaminni fra Tønsberg til Vrengen

posted in: Personalhistorie | 0

Kjartan Dale: Tønsberg og Nøtterøy ble Aasmund Olavsson Vinjes siste av de talløse gjennomfartsstedene for hans vandringsliv. Han var her på reportasjetur for bladet sitt «Dølen» i januar/februar 1870. 5. april døde kona hans, Rosa, i barselseng. I juni ble … Continued

Navn i Nøtterøyskjærgården

posted in: Navnehistorie | 0

Kjartan Dale: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Navneforskerne mener at de fleste stedsnavn i skjærgården vår er 1.500-2000 år gamle, eller kanskje enda eldre. I den lange tiden fra stedsnavnene ble til og fram til våre dager, har språket … Continued

«Den lille klik av automobilhadere paa Nøterø»

Kjartan Dale: Nitti år med automobil på Nøtterøy Gamle avisreferater fra møter i Nøtterøy herredstyre kan være spennende lesestoff men det er ikke alltid like lett å finne fram til de sakene som har størst lokalhistorisk interesse. I en tid … Continued

«Tvers over Canalen haver jeg ladet bygge en Bro»

Den første broen over Kanalen: Kjartan Dale: Vi står på terskelen til et nytt tusenår, og sitter i bilen på vei tilbake til Nøtterøy og må nå som alltid krysse Kanalbrua. Den er både umerkelig — og uunnværlig. Hvor lenge … Continued

Tidenes største brann på Nøtterøy

Kjartan Dale: Svend Foyns trankokeri brant i 1890 Knapt noen brann i Nøtterøys historie kan ha vært mer intens og voldsom enn den som la Svend Foyns trankokeri på Revodden i aske 7. desember 1890. Tolv fetttrukne bygninger, 2 500 … Continued