Styrmannen som ble kunstmaler

Av Bodil Tjølsen (Njotarøy 2006) I mange Nøtterøy-hjem henger bilder av Johannes Elboe Johannes Elboe ble født på Bjerkøy i 1904. Familien kom fra Onsøy i Østfold og slo seg ned på Bjerkøy i 1893, hvor de drev gårdsbruk ved … Continued

Jettegryter og evighetssymboler

Av Grethe Horn (Njotarøy 2010) Steinhugger og filosof – Karl Johannessen i Kjønnerødkroken Foran meg står en pappeske, en liten grå pappeske. Uanselig, men den inneholder noe som for meg er blitt skatter, for her finnes opplysninger og tanker fra … Continued

Lødner i krig og keramikk

Av Lisbeth Higley Da leirekunsten blomstret på Skallestad Lødner keramikk var i et tiår et begrep på Nøtterøy – og etter hvert landskjent. Hva lå bak da denne kunstnersjelen skapte seg selv et anerkjent navn, medvirket til en liten gullalder … Continued

Edvard Munch og mer enn «Vrengen Landhandel»

posted in: Kunsthistorie | 0

Morten Zondag: «Han ligner ingen anden» Den 20. april 1889 åpnet Edvard Munch sin første separatutstilling i Studentersamfunnet (1). Dette var faktisk en av de aller første separatutstillinger som ble holdt i Norge (2). Utstillingen var meget omfattende og besto av … Continued

«En skipperbolig på Nøtterland»

posted in: Kunsthistorie | 0

Vibeke Eeg-Henriksen (Njotarøy 1995) I «Njotarøy» 1989 tok Tore Dyrhaug for seg Jacob Munchs maleri «En skipperbolig på Nøtterland». Det er også gjengitt i Helge Paulsens bok «Nøtterøy 1800- årene». Vibeke Eeg-Henriksen har gravet videre og hentet frem mer bakgrunnsmateriale … Continued

To malerier fra Nøtterøy

posted in: Kunsthistorie | 0

I kommunestyresalen på Tinghaug henger to malerier signert Johs. Elboe. Motivene er fra Bjerkø, ut Bjerkøsundet og fra Gipøjordet mot Nøtterø (Borgheim). Vi har her forsøkt å gjengi maleriene samt hvorledes motivene ser ut i dag. Johannes Elboe ble født … Continued

Utsikten fra Tallak mot Nøtterøy 

posted in: Kunsthistorie | 0

Akvarell av det store jordfallet i Nordbyen Per Thoresen: Slottsfjellet med tårnet er et samlende merke for Tønsberg-distriktet om man bor byen, på raet eller… på Nøtterøy…(?) Tårnet har iallfall til nå vært et holdepunkt for å finne frem til … Continued

Else Hagens utsmykking på Borgheim skole – Storsatsing og pionérånd

Einar Wexelsen (publisert første gang i Njotarøy 1999) 14. oktober 1952 kunne man lese følgende i Tønsbergs Blad: «Festsalen i Nøtterøy realskole er ferdig også hva den kunstneriske utsmykning angår. I det siste halve året har salen ikke vært tilgjengelig … Continued

«…misforstått av alle, forstått av få» (Carl Dørnberger)

Grethe Hald: (Njotarøy 2000) Maleren Carl Dørnberger, bryggersønn fra Teie Selv 136 år etter hans fødsel lever historiene om maleren Carl Dørnberger. Om hans kunst svingte fra de virkelig gode vinterskildringer til det mer søtladne historiske, er anekdotene gjennomført saftige. … Continued