«Intet vildt, men altfor mange biørne»

posted in: Sosialhistorie | 0

Av Lisbeth Higley (Njotarøy 2009) Sognepresten om Nøtterøy i 1743 I Europa var det stor interesse for naturvitenskap på 1700-tallet. I 1743 sendte det Danske Kanselli i København et spørreskjema til alle stiftsamtmenn og amtmenn i Norge for å samle … Continued

”Han var en original, men ingen raring”

Av Gunnar Isachsen (Njotarøy 2007) Gunnar Isachsen intervjuet mange av Svend Foyns medarbeidere Gunnar Isachsen, mangeårig direktør på Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy, reiste i årene 1923-1930 ofte til Tønsberg-distriktet for å intervjue folk som hadde kjent Svend Foyn. Han samlet … Continued

«Langs med vik og sunder – glytter huser frem»

Av Lisbeth Higley (Njotarøy 2006) Byggeskikk på Nøtterøy fra 1700 til 1940 Hus taler et tydelig språk. De forteller om sin tid, om samfunnsforhold, om påvirkning utenfra og de avspeiler økonomiske forskjeller blant innbyggerne på Nøtterøy og sier mye om … Continued

Lødner i krig og keramikk

Av Lisbeth Higley Da leirekunsten blomstret på Skallestad Lødner keramikk var i et tiår et begrep på Nøtterøy – og etter hvert landskjent. Hva lå bak da denne kunstnersjelen skapte seg selv et anerkjent navn, medvirket til en liten gullalder … Continued

”Alt er i orden og står godt til ombord”

Lisbeth Higley: Skipsfører Jens Woxvold Bjønness’ kopibøker Kopist var tidligere en yrkestittel for en som satt på kontor og kopierte viktige brev inn i kopibøker: I dag brukes ikke kopibøker: Vi kan ta fotostatkopier av det vi skriver eller lagre … Continued

Elise Tvede – Svend Foyns første kone

posted in: Personalhistorie | 0

Lisbeth Higley: (Njotarøy 1994) I 1970 var jeg på en innvandringsutstilling i San Antonio i Texas. Den hadde en liten avdeling om de tidligste norske immigrantene. I en portrettmontasje som viste 10-12 eldre og ganske dystre ektepar, stirret plutselig et yngre, … Continued

Om Rasmus, rotter og ekle prester

Abraham Abrahamsen/Lisbeth Higley: Abraham Abrahamsen ble født på Brattås i 1894. Som nykonfirmert 14-åring dro han, som så mange andre Nøtterøy-gutter, til sjøs. Faren var båtsmann og broren, Magnus, messegutt om bord i det kombinerte seil- og dampskipet «Falco». Minnene … Continued

Skomaker og ferjemann fra Nesbrygga – Marcelius og familien i Luen

Lisbeth Higley: En augustdag i 1875 ble livet brått og brutalt snudd opp ned for 15-åringen Marcelius fra Luen i Nesbrygga. Under arbeid om bord mens skuta lå i Porsgrunn rant kokende bek utover førstereisguttens bein. Det ene måtte amputeres. … Continued

«Øens fatale beliggenhet» – om fyr og folk på Færder

Lisbeth Higley: Norges første fyr ble bygd på Lindesnes i 1655. Det gikk 42 år før fyr nummer to ble tent på Færder. Navnet Færder kommer trolig av det gammelnorske navnet for fire, dvs. de fire øyene Færder, Hoftøya, Langeskjær … Continued

Søstrene til «Solvik»

Lisbeth Higley (Njotarøy 1992) I 1897 seilte den 71 år gamle pensjonerte skipper Johan Chr. Bonde og hans to døtre ut til Mellom Bolæren for å se på «et sted for sommeropphold». Familien Bondes bygård var Øvre Langgate 23; huset med … Continued