Dåpen – innvielsen til livet

posted in: Kulturhistorie | 0

Av Eivind Luthen (Njotarøy 2008) Middelalderskatten i Nøtterøy kirke Nøtterøy kirke har et klenodium som neppe har fått den oppmerksomhet det fortjener. Jeg tenker på døpefonten som trolig utgjør det fineste skulpturarbeid vi har i stein fra middelalderens Vestfold. Nå … Continued

For Gud eller egen vinning?

Av Jan Brendalsmo (Njotarøy 2004) Nye sider ved Nøtterøy kirkes historie i middelalderen Hver tid skriver sin historie. Når det gjelder kirkehistorien, er det fortsatt mange forskere og andre forfattere som holder fast ved ideen om at kristen tro og praksis … Continued

Hella: Havn og produksjonsområde

Eli Ulriksen: Nye arkeologiske utgravinger i Hella avslører andre bruksområder enn gravfelt I årene 1999 — 2001 har det vært gravet i havneområdet på Søndre Hella. De arkeologiske undersøkelsene har vært utført som del av et samarbeidsprosjekt mellom Hulveiprosjektet i … Continued

Pilegrimsbyen Tønsberg

posted in: Middelalder | 0

Eivind Luthen: (Njotarøy 1994) Det var en gang… Det er en egen fred over sagaens fortellinger. Kanskje fordi de ikke er aktuelle lenger De har flytt sammen med eventyret og fabelen, trukket tilbake fra det levende livet. Om pilegrimene som … Continued