Navnet skjemmer ingen

posted in: Navnehistorie | 0

Av Arne Aronsen (Njotarøy 2010) Om fornavn og navnetradisjoner på Nøtterøy gjennom tidene Tirsdag 4. mai 1802 ble et ungt par viet på Nøtterøy prestegård. Det var ikke et hvilket som helst par som giftet seg denne dagen. Bruden var … Continued

Veinavngiverne Arenfeldt og Berge

Olav Hoff (Njotarøy 1988) «Vern av stedsnavn kaller på ansvarsfølelse og pietet, vår store skatt av stedsnavn er en del av vår kulturarv, det er vår plikt å verne om dette». Kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsens ord i Stortinget i … Continued

Stedsnavn som kulturarv

Terje Gulbrandsen: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Menneskene har gjennom tidene bestandig hatt behov for å sette navn på omgivelsene sine, og stedsnavn-tradisjonene har vært og er selvsagt fremdeles en viktig del av vår samlede kultur. Denne artikkelen skal … Continued

«Gåten Smidsrød» og andre rydninger

posted in: Navnehistorie | 0

Terje Fr. Gulbrandsen: I Njotarøy 1993/94 sto en artikkel om hvordan den første, faste bosetningen på Nøtterøy utviklet seg. Den bygget på nye kunnskaper om landhevningen før og i middelalderen og dessuten på den tradisjonelle stedsnavnforskningen. Den første bosetningen kom … Continued

Gårdsnavn og bosetning på Njotarøy

Terje Fr. Gulbrandsen: Når kom det første gang mennesker til Nøtterøy? Hvorfor kom de hit ? Når kom den første nøttlending for å bosette seg fast? Hvor bygde han – eller var det en hun – den første gården, det … Continued