På munkenes krøttervei

Helge Paulsen: (Njotarøy 1996) Lektor Olav Hoff har gjennom årene i flere interessante avisartikler og i Vestfoldminne skrevet om gamle stedsnavn på Nøtterøy. Olav Hoff bor i Munkerekka og har spesielt interessert seg for navnet Munkerekka. Noen helt sikker forklaring … Continued

Veinavngiverne Arenfeldt og Berge

Olav Hoff: «Vern av stedsnavn kaller på ansvarsfølelse og pietet, vår store skatt av stedsnavn er en del av vår kulturarv, det er vår plikt å verne om dette». Kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsens ord i Stortinget i mars 1963 … Continued

Da rutebåtene anløp Munkerekka

Olav Hoff: Olav Hoff har i Vestfold Historielags årsskrift Vestfold-minne skrevet en rekke lokalhistoriske artikler om Tønsberg, Vestfjorden og strandstedet Munkerekka (1981-1983-1985). Nå gir han i Njotarøy noen glimt fra sagaen om rutebåttrafikken i Vestfjorden. Nord for eiendommen Søndre Munkerekka … Continued

Har Bjerkøy vært en kaupang?

posted in: Middelalder | 0

Olav Hoff: Av og til dukker det opp en gammel teori som går ut på at Bjerkøy øst for Nøtteroy i vikingtid har vært en kaupang like gammel som den i Skiringssal, der hålogaland-høvdingen Ottar var innom. Bjerkøy (Biarkey) skulle … Continued

Noen nøttlandske sagn, eventyr og myter

posted in: Kulturhistorie | 0

Olav Hoff: (publisert første gang i Njotarøy 1987) Svarsagn Nøtterøy Menighetsblad nr. 9, 1965 hadde disse versjonene av noen gamle sagn fra øya: Nøtterøy-sagn Det var flere fastboende på Øyene utenfor Nøtterøy i gamle dager. Sagnet forteller at en søndag … Continued

Bronsealderrøysene på Nøtterøy

posted in: Arkeologi, fornminner | 1

Olav Hoff: På høytliggende åser og nes, oftest med vid utsikt over sjøen, ligger det i den ytre delen av Øya vår noen store steinsamlinger, runde eller langaktige som steingjerder. Det er tydelig at dette ikke kan være rydningsrøyser. Det … Continued