På munkenes krøttervei

Helge Paulsen: (Njotarøy 1996) Lektor Olav Hoff har gjennom årene i flere interessante avisartikler og i Vestfoldminne skrevet om gamle stedsnavn på Nøtterøy. Olav Hoff bor i Munkerekka og har spesielt interessert seg for navnet Munkerekka. Noen helt sikker forklaring … Continued

Veinavngiverne Arenfeldt og Berge

Olav Hoff (Njotarøy 1988) «Vern av stedsnavn kaller på ansvarsfølelse og pietet, vår store skatt av stedsnavn er en del av vår kulturarv, det er vår plikt å verne om dette». Kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsens ord i Stortinget i … Continued

Da rutebåtene anløp Munkerekka

Olav Hoff: Olav Hoff har i Vestfold Historielags årsskrift Vestfold-minne skrevet en rekke lokalhistoriske artikler om Tønsberg, Vestfjorden og strandstedet Munkerekka (1981-1983-1985). Nå gir han i Njotarøy noen glimt fra sagaen om rutebåttrafikken i Vestfjorden. Nord for eiendommen Søndre Munkerekka … Continued

Har Bjerkøy vært en kaupang?

posted in: Middelalder | 0

Olav Hoff: Av og til dukker det opp en gammel teori som går ut på at Bjerkøy øst for Nøtteroy i vikingtid har vært en kaupang like gammel som den i Skiringssal, der hålogaland-høvdingen Ottar var innom. Bjerkøy (Biarkey) skulle … Continued

Om Tordenskiolds flaggkaptein og Wergelands sønn

posted in: Navnehistorie | 0

Olav Hoff: (Njotarøy 1989) Det er naturligvis en ære å få en vei oppkalt etter seg. Det skjer kun dem som har gjort en innsats for sin bygd eller for landet på en spesiell måte. Hva vet Nøtterøy-folk om «sine»? … Continued

Noen nøttlandske sagn, eventyr og myter

posted in: Kulturhistorie | 0

Olav Hoff (Njotarøy 1987) Svarsagn Nøtterøy Menighetsblad nr. 9, 1965 hadde disse versjonene av noen gamle sagn fra øya: Nøtterøy-sagn Det var flere fastboende på øyene utenfor Nøtterøy i gamle dager. Sagnet forteller at en søndag skulle et barn til … Continued

Bronsealderrøysene på Nøtterøy

posted in: Arkeologi, fornminner | 1

Olav Hoff (Njotarøy 1992) På høytliggende åser og nes, oftest med vid utsikt over sjøen, ligger det i den ytre delen av Øya vår noen store steinsamlinger, runde eller langaktige som steingjerder. Det er tydelig at dette ikke kan være … Continued