Fruktdrikk til damene og punsj til herrene

posted in: Politisk historie | 0

Øystein Sårheim: De første politiske partier på Nøtterøy 1894 – 1930 Det tok nærmere 70 år fra Grunnloven så dagens lys i 1814 til de første politiske partier ble dannet her i landet. Det kan være mange årsaker til det, … Continued

Handel og sladder rundt hver sving

Øystein Sårheim (Njotarøy 1996) Dengang da med 50 landhandlerier på Nøtterøy Det har gått 130 år siden vi fikk de første landhandleriene her på Nøtterøy. I disse årene har det vært en utrolig utvikling her i landet som også har … Continued

Norges heldigste reder – Thorvald Berg

Øystein Sårheim: (Njotarøy 1994) Da annen verdenskrig sluttet, lå den norske handelsflåte med brukket rygg. Tapene av menneskeliv og tonnasje var enorme. Unntatt for Teie-rederen Thorvald Berg —Norges heldigste. Alle hans skip hadde sluppet gjennom krigen uten en skramme. Og i … Continued

Herskap og selskap på «Gimle»

Øystein Sårheim: (Njotarøy 1988) Nøtterøys største gård frem til utgangen av 1876 var Teie Hovedgård, og eier på denne tiden var familien Foyn, som drev gården på en meget dyktig måte. Gården hadde i matrikkelen gårdsnr. 1, bruksnr. 1. Fra 1. … Continued

Helskinnet gjennom 70 konvoier

Øystein Sårheim (Njotarøy 1995) I Njotarøy 1994/95 hadde vi en artikkel om Teie-rederen Thorvald Berg som ikke mistet et eneste skip under siste verdenskrig. Kaptein Samuel Isaksen fra Fjellveien, Teie sto om bord i M/T «Morgenen» sammenhengende fra 1939 til 1945. … Continued

«Edruskap, Brorskap og Fred»

Om kulturpersonligheten Ingvar Dillan Øystein Sårheim: I 1922 fikk Nøtterøy en lærer, Ingvar Dillan, som ble en av de største kulturpersonligheter som har bodd på øya. Han viste tidlig evner som forfatter og kunst-maler, og han ledet sangkor og holdt … Continued

«Candidaten»på Fagerheim

posted in: Personalhistorie | 0

Pedagogen og politikeren Jonathan Johnson Øystein Sårheim: I 1889 kom den nyutdanhede cand.theol. Jonathan Johnson som lærer til vårt distrikt, hvor han virket i 47 år. Hans navn er først og fremst knyttet til Tønsberg høyere almenskole. Han bosatte seg … Continued

Georg Prahl Harbitz, sogneprest på Nøtterøy og president på Stortinget

Øystein Sårheim: «… fremskridtsmann av sjeldneste slag.» Det var en nokså uvanlig sogneprest som i en alder av femti år flyttet inn i prestegården her på Nøtterøy, nemlig i den forstand at det var en prominent person i det offentlige … Continued

Herren til «Linde» Ølbrygger og hvalpionér

Øystein Sårheim: (Njotarøy 1993) Hvem var han, Johan Gmeiner – mannen som i flere decennier satte sitt preg på– Tønsbergs forretnings- og finansliv, hvalpionéren, katolikken med hemmelig Rolls Royce, mannen som gikk lange omveier for å spare 5 øre på … Continued

Teiedammene — kildene som ble friluftsidyller

Øystein Sårheim: Til Teieskogen rett opp for Gamleveien går Speiderveien og Grindstuveien og fører frem til et parkmessig opparbeidet område rundt to dammer. Disse dammene har langt tilbake i tiden tjent mer matnyttige formål. Dammene lå under Teie Hovedgård som … Continued