Historien om Gabriel Christianssøn

“Vi Christian den siette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge allernaadigst bevillige og tillade vore søe capitain og oberloetz syndenfields udi Norge os elskelige edle Gabriel Christianssøn at hand på egen bekostning maa lade opgrave det sydoste indløp … Continued

«Som Sild i Tønde mellem Melsækker»

posted in: Samferdsel | 0

Av Gøthe Gøthesen  (Njotarøy 2013) Med rutebåtene ”Fix” og ”Oscar” på bytur I mange år var fjorden hovedveien mellom øyene og Tønsberg. Bryggeområdet i byen var et viktig knutepunkt med stor trafikk av passasjerer og gods. Slik beskriver tønsbergpatrioten Carl … Continued

Kjærligheten til tre «damer» og seks sylindre

Av Trygve Næsmo (Njotarøy 2009) Med en Nøtterøy-gutt inn i bilalderen Nøtterøy-gutten Trygve Næsmo (f. 1933) gir her en levende, munter og intim-teknisk utredning om hvordan man behandlet «gamle damer» på 1950-tallet. Det er ikke så farlig om leseren ikke … Continued

“…hva bier I efter?”

Av Norvald Fuglestrand (Njotarøy 2003) Veien fra Bergan til Tønsberg ble åpnet i 1919 Bygdeveiene på Nøtterøy har unektelig forandret seg de siste hundre år. Før i tiden var det smale kjerreveier og stier som slynget seg fra gård til … Continued

“… et altfor fremadstræbende Folkeferd”

posted in: Samferdsel | 0

Av Svein Lundby Den gamle Føynlandbroen fikk en trang fødsel, men et langt liv. Et sjokk gikk over Føynland i juni år 2000. Rådmannen på Nøtterøy gikk inn for å rive den gamle Føynlandbroen. Det var ikke penger i kommunen … Continued

”Under stor og interessert taushet”

Tore Dyrhaug: Samarbeidet mellom Nøtterøy og Tønsberg om Kanalbroen. Lørdag ettermiddag 22. juni 1957 arrangerte Tønsberg kommune middag på Hotell Klubben. Anledningen var at det nye Kanalbroen var åpnet klokken 16. Det ble sunget og talt og takket. Størst jubel … Continued

«Den lille klik av automobilhadere paa Nøterø»

Kjartan Dale: Nitti år med automobil på Nøtterøy Gamle avisreferater fra møter i Nøtterøy herredstyre kan være spennende lesestoff men det er ikke alltid like lett å finne fram til de sakene som har størst lokalhistorisk interesse. I en tid … Continued

«Tvers over Canalen haver jeg ladet bygge en Bro»

Den første broen over Kanalen: Kjartan Dale: Vi står på terskelen til et nytt tusenår, og sitter i bilen på vei tilbake til Nøtterøy og må nå som alltid krysse Kanalbrua. Den er både umerkelig — og uunnværlig. Hvor lenge … Continued

Hella-Skjærsnes — gammel og glemt fergeforbindelse

posted in: Samferdsel | 0

Johs. Kvaal Grepstad: Nøttlendingene har til alle tider – inntil broene kom – vært avhengige av sjøen og– båten når det gjelder forbindelsen med nabokommunene og fastlandet. Vi ser da bort fra de strenge vintrene da fjord og sund var … Continued

Da rutebåtene anløp Munkerekka

Olav Hoff: Olav Hoff har i Vestfold Historielags årsskrift Vestfold-minne skrevet en rekke lokalhistoriske artikler om Tønsberg, Vestfjorden og strandstedet Munkerekka (1981-1983-1985). Nå gir han i Njotarøy noen glimt fra sagaen om rutebåttrafikken i Vestfjorden. Nord for eiendommen Søndre Munkerekka … Continued