«Universitetet» på Vestre Kjøle

Av Norvald Fuglestrand (Njotarøy 2010) Haugianere likte ikke ny læreplan – startet privatskole på Nøtterøy I våre bygdebøker er det skrevet en god del om de offentlige skoler og litt om private skoler. Blant annet står det noen linjer om … Continued

Ung navigatør på Torød

Av Svein Hermansen (Njotarøy 2010) Eksamensoppgave i regning for fjerdeklassinger var ingen spøk i 1880 Jeg sitter med et enkelt, beskjedent ark i hånden. Eksamensregning for 4de Klasse 1880. Arket er en kopi. Jeg husker ikke når og hvor jeg … Continued

“Bergan skole trenger ordnede forhold”

posted in: Personalhistorie | 0

Av Sverre Mitsem (Njotarøy 2003) A.M. Helle var lærer på Nøtterøy i 47 år Tønsbergs Blads forhenværende redaktør; Sverre Mitsem, har utgitt flere bøker med portrettintervjuer med tittelen “Dengang da ” under psevdonymet Gambrinus. Njotarøy har med Mitsems tillatelse trykket … Continued

Da Stein fikk en ørefik og svelget lappen

Av Sigrun Riedel Lundstøl (publisert i Njotarøy 2005) Minner fra Nøtterøy realskole Jeg roter i gamle papirer. Der – et klassebilde. Jovisst, det er fra realskolen på Nøtterøy, eller helt korrekt Nøtterøy komm. høgre almenskole, da jeg gikk der fra … Continued

Seminaristene som lærte Nøtterøy å lese

Av Helge Paulsen (publisert i Njotarøy 2005) 150 år siden de første fastskolene Med god grunn kan Nøtterøyskolen i 2006 feire 150 år: Mange er vel nå klar over at året 1856 må regnes som det skjellsettende år i Nøtterøyskolens … Continued

“Slik lærte vi på seminariet”

Av Hans Seeberg Adolfine Backer i «Øernes kreds” Hans Seeberg ble født på Hvalø i 1904 og hadde sin første leveår der; før han med familien flyttet over til Gåsø. I 1957 begynte han å skrive ned barndomsminnene sine, og … Continued

Om å falle i god jord

Tore Dyrhaug: Striden om tomten til Nøtterøy videregående skole I 1974 og 1975 raste en lokal strid på Nøtterøy. Den skapte engasjement, mangfoldige leserbrev til avisene og samlet så mange som 4600 underskrifter til en lokal protest. Saken gjaldt bygging … Continued

«Dit første Græs er mig mere verd end en Smaragd»

posted in: Personalhistorie | 0

Bente Dyrhaug: Om Wergeland-sønnen Olaf Knudsen Jul på Eidsvold. Kald juledagskveld på Eidsvold prestegård i 1834. Forsiktig og barbent sniker den 29 år gamle Gunhild Mathea Larsdatter seg opp den iskalde trappen til annen etasje. Om et øyeblikk ville hun … Continued

«Riis bliver at anvende…»

Knut Gjertsen: (Njotarøy 1994) «1891 9de Marts afholdtes Kredsmøde i Bergans Skolehuus – etter forutgaaend Bekjændtgjørelse med omsendte Lister og Bud med Skolebørnene. Til Mødet fremmedte 69 Medlemmer. Sag 1. Bestemmelse angaaende Skoletugt – Loven § 74 foretoges med saadant Udfald… … Continued

Herstadfolk i skole- og samfunnsliv – Med salmodikon og fonograf

posted in: Grendehistorie | 0

Norvald Fuglestrand: Folk flest har satt sine spor på sin vandring fra vugge til grav. Noen har hevdet seg sterkt og er blitt omtalt i historiebøker, mens andre er i ferd med å bli glemt. Intensjonen med denne artikkel var … Continued