Fra Teie skole til de hollandske Molukker

Av Sigrun Riedel Lundstøl (Njotarøy 2008) Barndomsminner fra Teiehøyden 1939 – 48  Hva hadde Teie skole med de hollandske Molukker å gjøre? Hva var beste bilde- karakter – ekorn eller elefant? Hvordan fant skomaker Hatlestad alltid ”dine” i den digre … Continued

Den er sterkest som står alene

posted in: Næringsliv og økonomi | 0

Av Odd Fagerli (Njotarøy 2007) Nøtterø Sparebank sto imot alle fusjonsforsøk Nøtterø Sparebank feiret sitt 150-årsjubileum i juni 2007 fortsatt som selvstendig sparebank. Hvordan har det vært mulig for banken å stå på egne ben i alle disse årene? Spesielt … Continued

Krig og fred i Gamleveien

Av Knut Mello (Njotarøy 2003) Observasjoner fra et gutteliv 1940 – 1945 Lengst vest på Teiehøyden går en navlestreng. Den er knappe kilometeren lang og består av nøyaktig 50 husnumre. Det er Gamleveien. Forlenger vi denne veien og stuper nord … Continued

Tusenkunstneren i Bøe-bakken

Anne Lisbeth Kopperud: «Du månte ense det» Før i tiden var smedens virksomhet av stor betydning for samfunnet. Det var vanlig at det lå en smie rundt omkring på gårdene, og det har vært mange her på Nøtterøy. Mange husker … Continued

Ski, skøyter – og Teieskogen

posted in: Personminner | 0

Hans E. Olsen: Forfatteren var en av mange som i mellomkrigstiden boltret seg i den ennå nokså urørte Teieskogen – med tilliggende løkker og åpne jorder. Ofte herlig naturterreng på myke stier for en mangesidig idrettsutfoldelse – den gang det … Continued

Nøterø Haveby egen skattekommune?

Reguleringen av Teie i 1921 Thore Holm: NØTERØ HAVEBYS VEL vedtok enstemmig i 1927: «Generalforsamlingen paalægger foreningens styre at faa spørsmaalet om utskillelse av havebyen som egen skattekommune utredet.» Begrunnelsen fremgår av referatet i Tønsbergs Blad 12.5.27: «Ca. 70% av … Continued

Mitt gyldne triangel

posted in: Grendehistorie, Personminner | 0

Barndomsminner fra Nøtterøy Haveby Elfi Nilsen: For mange år siden var Kirkeveien og Smidsrødveien fra «Krysset» – som nå kalles Teie Veidele – til Teie Torv staselige veier med vakre lønnetrær på siden av veien. Lengst i nord ligger fremdeles … Continued

Herren til «Linde» Ølbrygger og hvalpionér

Øystein Sårheim: (Njotarøy 1993) Hvem var han, Johan Gmeiner – mannen som i flere decennier satte sitt preg på– Tønsbergs forretnings- og finansliv, hvalpionéren, katolikken med hemmelig Rolls Royce, mannen som gikk lange omveier for å spare 5 øre på … Continued

Tre skinnbrev fra 1580 om forfall på Teie-gården

Per Thoresen: (Njotarøy 1991) I 1990 mottok Vestfold Fylkesmuseum som gave tre 1500-tallsdiplomer. Diplom er et middelalderbrev, et dokument oftest av juridisk karakter. Giver var tidligere direktør for Tønsberg Reperbane på Teie, Erik Schrøder. Alle de tre brevene er fra … Continued

Teiedammene — kildene som ble friluftsidyller

Øystein Sårheim: Til Teieskogen rett opp for Gamleveien går Speiderveien og Grindstuveien og fører frem til et parkmessig opparbeidet område rundt to dammer. Disse dammene har langt tilbake i tiden tjent mer matnyttige formål. Dammene lå under Teie Hovedgård som … Continued