Handelsbuer i sjøkanten

Thore Holm (Njotarøy 1996) Den siste ulovlig revet i 1995 Det finnes ingen sjøbuer igjen på Nøtterøy. I denne forbindelse menes handelsbuer: Disse bygningene som ble oppført i forrige århundre, ble revet i de første tiårene etter annen verdenskrig. En … Continued

«Festung Nøtterøy»

Thore Holm (Njotarøy 1995) Krigen i Norge kom først til Nøtterøy. Ytre Oslofjord Befestninger hadde hovedkvarter på Vetan. Vaktskipet Pol III, som rakk å varsle Horten og dermed Oscarsborg, fikk den aller første kontakt med den tyske invasjonsflåten. Pol III … Continued

Nøterø Haveby egen skattekommune?

Reguleringen av Teie i 1921 Thore Holm: NØTERØ HAVEBYS VEL vedtok enstemmig i 1927: «Generalforsamlingen paalægger foreningens styre at faa spørsmaalet om utskillelse av havebyen som egen skattekommune utredet.» Begrunnelsen fremgår av referatet i Tønsbergs Blad 12.5.27: «Ca. 70% av … Continued

Da Stranda gård ble brent

Thore Holm: Det er ca. 20 år (1993) siden Stranda gård ble revet. Mange på Nøtterøy vet ikke noe om dette. Yngre mennesker har ikke opplevd det, og nye har flyttet til kommunen. De fleste av dem som den gang … Continued

Fredede bygninger på Nøtterøy

Thore Holm (Njotarøy 1987) I 1968 ble det foretatt en foreløpig registrering av verneverdig bebyggelse på Nøtterøy. Denne registrering er ajourført i 1984 i forbindelse med forslag til revidert generalplan. Det er 45 bygninger som man bør være spesielt oppmerk­som … Continued

Fornminner i Nøtterøy

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Thore Holm: (publisert første gang i Njotarøy 1987) En forutsetning for at kommunen skal kunne verne om sine kulturminner på en tilfredsstillende måte er at man er klar over hvilke kulturminner som finnes innenfor kommunens grenser. Et skikkelig grunnlagsmateriale kan bare … Continued