Vårtur til Veierland

Jogeir N Stokland guider oss og forteller om Veierlands historie Lørdag 27. mai 2017 Vi tar Veierlandsferjen fra Tenvik kl. 11.00 (Til Vestgården) og retur kl. 14.30 (Fra Tangen) Pris kr 100. Historielaget betaler fergebillett. Det anmodes om å ta … Continued

Han som skjøt den første hvalen

posted in: Grendehistorie | 0

Av Ivar Tollnes (Njotarøy 2005) Sagaen om Emilie og Søren på Veierland og … Han som skjøt den første hvalen «Kniv blev vist mot Captain og Eder og Forhaanelser mod Captain og Styrmenderne. Haandgjern blev sat paa N.N., men de … Continued

Skutene fra Veierland

Av Helge Paulsen Kildene forteller om skipsbygging og skipsbyggere i 1800-årene Omkring århundreskiftet 1800 og utover i 1800-årene var det en god del skipsbygging langs strendene på Nøtterøy og Tjøme – også i Stokke, ikke minst i Bogen, og på … Continued

Møte i Nøtterøy Historielag 21 september 2016.

Møte i Nøtterøy Historielag 21 september 2016. Nøtterøy Historielag avviklet sitt første møte for høstsesongen. Møtet ble avviklet på Borgheim menighetssenter med ca 60 fremmøtte. Foredragsholder var Jogeir Nicolai Stokland som foredro om temaet ”Veierlands sjøfartshistorie fra vikingtid til nåtid”. Foredragsholderen hadde … Continued

Jentedo med fire hull

Liv Andersen: Barn på Veierland i mellomkrigstiden «Lykkelig den som finner sin øy», heter det. Enda lykkeligere må den være som er født og oppvokst på en – selv om vedkommende ikke er klar over det før lenge etter at … Continued