Njotarøy er et historisk årsskrift som siden 1987 har vært utgitt av Nøtterøy Historielag.


Årsskriftet Njotarøy koster kr 150 pr år.
Abonnenter som bor på Nøtterøy, får heftet levert i postkassen før det åpne salget starter. Utenbygds abonnenter får heftet postsendt med portotillegg.

Du kan ordne abonnement slik:

Brev til
Nøtterøy Historielag
Postboks 15 – Borgheim
3163 NØTTERØY

eller

e-post: post@notteroyhistorielag.no

Njotarøy selges over disk hos Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg og Norli Bokhandel, begge på Teie og i Tønsberg sentrum, samt i enkelte dagligvarebutikker på Nøtterøy.
Vi vil gjerne ha flere frivillige til å delta i direktesalg av årsskriftet.


Formålet med Njotarøy er å spre kunnskap om lokalhistorie som ikke fanges opp av andre; bygdebøker, dokumentarer mm.

Vi har en stamme av forfattere, som skriver artikler med de forskjelligste temaer. Etter noen års drift meldte de første skribentene seg utenfra, og vi har de siste årene hatt flere debutanter.

Vi tar gjerne imot idéer til artikler, og vil vil gjerne ha flere frivillige med i redaksjonsarbeidet!

Et viktig poeng med Njotarøy er å vise bredden i Nøtterøys historie – i tid og rom. Selv om utgavene til nå har spredd seg i mange retninger, vet vi at det blant våre lesere fremdeles finnes mye interessant stoff. Dersom du kjenner personer, episoder, steder, bedrifter eller organisasjoner som du tror vil interessere andre, vennligst kontakt oss.

Hvis du har et mer eller mindre ferdig manuskript, kan du sende det direkte, helst som e-post. Hvis du har skriftlig materiale, som brev, loggbøker eller dagbøker eller spennende bilder, kan vi låne materialet og få skrevet en artikkel om det.

Redaksjonskomitéen for Njotarøy vil du finne i oversikten over under styre og komitéer.

Njotarøy har kommet hvert år siden 1987. Tidsskriftet hadde da 48 sider og ble trykket i 1000 eksemplarer. For tiden ligger antall sider på ca 100 sider trykket i over 2000 eksemplarer.

Du kan orientere deg i artiklene 1987-2013 i emneregisteret. Noen utgaver er helt utsolgt.

Følgende årganger er fortsatt tilgjengelige (med forbehold om feil):
1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015


 

tmb1987 tmb1989 tmb1991tmb9394tmb9495 tmb1995tmb1996tmb1997tmb1998tmb1999tmb2000 tmb2001 tmb2002 tmb2003 tmb2004 tmb2005 tmb2006 tmb2008 tmb2009 tmb2010 tmb2011 tmb2012 tmb2013 tmb2014