Styret i NH

 (Nøtterøy Historielag)
Verv Navn På valg Telefon E-post
Leder Sven Erik Tholander 2020 99 21 38 80 set@sf-nett.no
Nestleder Svein Øksenholt 2019 97 50 63 69 sveioeks@frisurf.no
Sekretær Dag Mikkelsen 2019 47 17 85 80 da-mik@online.no
Kasserer Jon Pande 2020 45 26 25 46 jonpande@broadpark.no
Styremedlem Stein Engh 2019 92 85 89 88 stein@enghs.no
Styremedlem Eva Bellsund 2020 95 30 29 49 evabellsund@gmail.com
Styremedlem Lise Sandereid 2019 41 55 13 71 lise.sandereid@gmail.com
Styremedlem Vigdis Kittang Ramstad 2020 97 76 45 15 rektorvigdis@hotmail.com
Valgkomitéen i NH
     
Verv Navn På valg Telefon E-post
Medlem Grethe Marie Christensen 2019 91 36 14 80 grethemc@gmail.com
Medlem Hans Jørgen Hanssen 2019 47 39 25 66 hans.jorgen.hansen1@sf-nett.no
Medlem Inger Johanne Østgård 2018 90 77 35 60 ingerjohanneostgard@yahoo.no
Redaksjonskomitéen Njotarøy  
   
Verv Navn   Telefon E-post
Leder Signar Idland 92 84 47 95 signar_idland@yahoo.no
Medlem Kari Tatjana Joukoff 92 64 01 22 kasc111@gmail.com
Medlem Per Fredrik Velde 48 42 01 46 pevelde@online.no
Medlem Svein Lundby 90 89 91 08 sveinlundby@gmail.com
Medlem Tom Brodin 95 99 34 58 tom@brodin.no
Markedsgruppe Njotarøy 
     
Verv Navn   Telefon E-post
Leder Dag Mikkelsen 47 17 85 80 da-mik@online.no
Medlem Jon Pande 45 26 25 46 jonpande@broadpark.no
Medlem Stein Engh 92 85 89 88 stein@enghs.no
Medlem Eva Bellsund 95 30 29 49 evabellsund@gmail.com
Medlem Trine Langemyr
Informasjons- og webkomitéen 
     
Verv Navn   Telefon E-post
Web-redaktør Richard Fossum 91 60 33 11 rich-fos@online.no
Medlem Einar M. Hay-Hansson 92 46 61 44 einar@hay-hansson.com
Programkomitéen
       
Verv Navn   Telefon E-post
Leder Lise Sandereid 41 55 13 71 lise.sandereid@gmail.com
Mentor Svein Øksenholt 97 50 63 69 sveioeks@frisurf.no
Medlem Bente Dyrhaug 91 72 67 80 bdyrhaug@online.no
Medlem Eva Bellsund 95 30 29 49 evabellsund@gmail.com
Samlingsgruppen
       
Verv Navn   Telefon E-post
Leder Svein Øksenholt Bibliotek 97 50 63 69 sveioeks@frisurf.no
Medlem Bente Dyrhaug Skole 91 72 67 80 bdyrhaug@online.no
Medlem Stein Engh Sport/Foto 92 85 89 88 stein@enghs.no
Medlem Jon Pande Nye 45 26 25 46 jonpande@broadpark.no
Medlem Svein Hermansen
Bjørn Åge Linnehol
Sjøfart
Medlem Eva Bellsund Foto 95 30 29 49 evabellsund@gmail.com
Styret for Stiftelsen Fagertun
     
Verv Navn På valg Telefon E-post
Leder Tor W Carlstedt (NH) 2019 95 17 89 79 torcarls@gmail.com
Medlem Sven Erik Tholander (NH) 2020 99 21 38 80 set@sf-nett.no
Medlem Harald Bakke (NH) 2019 95 22 44 12 haraldba@online.no
Vara Helge Th Andersen (NH) 2019 91 31 88 64 helge_andersen@hotmail.com
Vara Grethe M. Christensen(NH) 2019 91 36 14 80 grethemc@gmail.com
Vara Anne M. Lillielien Porter(NH) 2020 45 20 30 84 amlilly50@hotmail.com
Fra Færder kommune        
Medlem Tor Hafli 97 68 74 60 Tor.Hafli@notteroy.kommune.no
Medlem Arne Steinsbø 90 63 50 03 Arne.stensb@sf.nett.no
Vara Richard Fossum 91 60 33 11 rich-fos@online.no
Vara Gisle Bjørnstad 93 09 10 00 gisle@bjornstad.biz
Brukerutvalget på Fagertun
Leder Vigdis Kittang Ramstad NH 97 76 45 15 rektorvigdis@hotmail.com
Medlem Grethe Marie Christensen Husflidslag
Medlem Kari-Lise Voldstad Kurs
Medlem Kristin Tingvold Øyene knivlag 93 22 75 70
Medlem Kåre Egtveit Håndv.gruppa 90 97 40 01
NH Håndverksgruppe
Medlem  Ragnar Gunnarsen  treskjæring 97 59 10 53 ragnargunnarsen@live.no
Medlem  Kåre Egtvedt  smigruppe 90 97 40 01
Medlem  Kari Lise Voldstad  bakst
Medlem  Kristin H Tingvoll  smigruppe 93 22 75 70
Representant Fagertun  Tor Carlstedt
Arr.ansvarlige medlemsmøter
Leder  Ragnhild Freberg
Medansvarlige  styret
Arr.ansvarlig Dugnad på Hella 
Leder
Medansvarlige  styret – v/Svein Øksenholt
Søknadsgruppe
Leder  Stein Engh 92 85 89 88 stein@enghs.no
Komité for rehabilitering og synliggjøring av vindfløyen på Ramberg 
Leder  Stein Engh 92 85 89 88 stein@enghs.no
Medlem  Ragnhild Freberg
Medlem  Richard Fossum
Regnskapsfører
 Trine Langemyr
Revisor
 Morgan Johnsen