HOLM, Thore  Fornminner på Nøtterøy 1987 Arkeologi, fornminner
MELLO, Knut  100 år siden gullkvinnen på Sjølyst 1987 Arkeologi, fornminner
HOLM, Thore  Fredede bygninger på Nøtterøy 1987 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  Fortidens blanke ark og svensk artilleri (Håøya) 1987 Forsvars- og krigshistorie
TOLLEFSEN, Ove  Mil.org. 153-3 1987 Forsvars- og krigshistorie
HOFF, Olav  Noen nøttlandske sagn, eventyr og myter 1987 Kulturhistorie
DALE, Kjartan  Navn i Nøtterøyskjærgården 1987 Navnehistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Stedsnavn som kulturarv 1987 Navnehistorie
HOVLAND, John M.  Da folk og fe ble tellet i 1801 og 1865 1987 Næringsliv og økonomi
STENSVOLD, Andrea  Da jeg var ung på Nøtterøy 1987 Personminner
BRENDALSMO, Jan  Søndre Hella – Nøtterøy flotte gravfelt. 1988 Arkeologi, fornminner
SÅRHEIM, Øystein  «Herskap og selskap på «Gimle» 1988 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  Færder samlag i forbudstiden 1988 Kulturhistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Da «Gamlebanken» var middelskole 1988 Kulturhistorie
LAURITSEN, Roar  «Viking» og andre gutteklubber i mellomkrigstiden 1988 Kulturhistorie
HOFF, Olav  Veinavngiverne Arenfeldt og Berge 1988 Navnehistorie
BRATTELI, Trygve  Fra Hovland-stua til Torødkonflikt 1988 Personalhistorie
HOVLAND, John M.  Tilla Valstad på Bjørnebo 1988 Personalhistorie
STURØD, Irene  Med Bjerkøsundet som skolevei 1988 Personminner
HOVLAND, John M.  Kåpebur – kjøleskap eller motepåfunn 1989 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  Årøysund –  Nøtterøy port mot Europa 1989 Grendehistorie
SÅRHEIM, Øystein  Blant hvalær og båtær i Tenvik 1989 Grendehistorie
HIORTH, Helga  Nøtterøyskolen 250 år 1989 Kulturhistorie
HOFF, Olav  Om Tordenskiolds flaggkaptein og Wergelands sønn 1989 Navnehistorie
PAULSEN, Ragnhild  13 wienerbrød for én krone 1989 Personminner
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Da den nordligste del av Nøtterøy ble slukt av Tønsberg 1989 Politisk historie
ABRAHAMSEN, Abraham  «Hvis det gives saltkjøtt…» (Sjømannsminner) 1989 Sjøfartshistorie
HERMANSEN, Svein  Da fiskeren Christofer og enken Jøran øvet stordåd 1989 Sjøfartshistorie
HOFF, Stein  Nøtterøy -skuta «Rask» som ble jordomseileren «Ho-Ho» 1989 Sjøfartshistorie
MELLO, Knut  Hjembygd – rike minner (NH 10 år) 1989 Kulturhistorie
PAULSEN, Helge  Storm og kontrari vind i trelastfarten 1989 Sjøfartshistorie
HOFF, Olav  Har Bjerkøy vært en kaupang? 1990 Arkeologi, fornminner
HOVLAND, John M.  Om folk og fe på Hjertnes 1990 Bygnings- og eiendomshistorie
ERICHSEN, Ulf  Flyktning til Koster med «Harry» og Ragnv. 1990 Forsvars- og krigshistorie
GJELSTAD, Einar mfl.  Krigsminner på Islinsæter 1990 Forsvars- og krigshistorie
PAULSEN, Helge  Landhandleriene i Årøsund 1990 Grendehistorie
ANDERSEN/OLSTAD  Husflid på Nøtterøy 1990 Kunsthistorie
DYRHAUG, Tore  Helan og Halvan på Teie torv 1990 Kunsthistorie
HØDNEBØ, Finn  «Du saa Tunsberg bygge…» (Om Snorre) 1990 Middelalder
SÅRHEIM, Øystein  Fra teglverk til Rosahaugpark 1990 Næringsliv og økonomi
GREPSTAD, Johs. K.  Svend Foyn og Nøtterøy 1990 Personalhistorie
STURØD, Irene  Hjemmestrikkede strømper og 10 øre til drops 1990 Personminner
HOVLAND, John M.  Kvernkaller og kjoner i Nøtterøy-bekkene 1991 Agrarhistorie
SKJELSVIK, Elisabeth  Ruvende røyser på Bolærne 1991 Arkeologi, fornminner
THORESEN, Per  Tre skinnbrev fra 1580 om forfall på Teiegården 1991 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  Tre bilder fra en fortid (Håøya ca. 1905) 1991 Forsvars- og krigshistorie
KNUDSEN m.fl.  Juletreet – julesang fra Torød 1991 Kulturhistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Barnearbeid i Kjøpmannskjær 1991 Næringsliv og økonomi
SÅRHEIM, Øystein  Teiedammene – kildene som ble fritidsidyll (Isproduksjon) 1991 Næringsliv og økonomi
THORVALDSEN, Esther  Huset ved sundet 1991 Personminner
THORSEN, Øyvind  Herstad – verdens navle 1991 Personminner
GREPSTAD, Johs. K  Fra Nøterø til Nøtterøy – navnestriden 1917-19 1991 Politisk historie
HOFF, Olav  Da rutebåtene anløp Munkerekka 1991 Samferdsel
ABRAHAMSEN, Abraham  «Førstereis i beste habitt» 1991 Sjøfartshistorie
PAULSEN, Helge  Nøtterøys første jordmor fikk en trang fødsel 1991 Sosialhistorie
KOPPERUD, Anne L.  Korsmerker i Hellaskogen 1992 Agrarhistorie
HOFF, Olav  Bronsealderrøysene på Nøtterøy 1992 Arkeologi, fornminner
BRATTBERG, Egil  Teiegutter på rømmen til Sverige 1992 Forsvars- og krigshistorie
WIKANDER, Johan A.  Kompassrosen på Østre Bolærne 1992 Forsvars- og krigshistorie
HIGLEY, Lisbeth  Søstrene til Solvik (M. Bolærne) 1992 Grendehistorie
BRENDALSMO, Jan  «Mange mindre beboede Øer» (Skjærgården)» 1992 Kulturhistorie
DALE, Kjartan  «Den mystiske sjekta» i Knarberg 1992 Næringsliv og økonomi
HOVLAND, John M.  Fra Napoleonskrigen til Stortinget – Jan Rasm. Sande 1992 Personalhistorie
SÅRHEIM, Øystein  17.maikongen på Nøtterøy (Kr. Olgersen) 1992 Personalhistorie
HIGLEY, Lisbeth  Søstrene til Solvik 1992 Personminner
DYRHAUG, Tore  Ørsnes til Kristiania på 30 minutter 1992 Samferdsel
GREPSTAD, Johs. K.  Fra hestetråkk til A/S Diligensen 1992 Samferdsel
PAULSEN, Helge  Med «Hekla» til Grønland 1992 Sjøfartshistorie
BRENDALSMO, Jan  «…ut um Steininn oc ..» – da nordre Nøtterøy forsvant 1993 Arkeologi, fornminner
HOLM, Thore  Da Stranda gård ble brent 1993 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  Vardås – som ble tyskernes tunge batteri 1993 Forsvars- og krigshistorie
LUTHEN, Eivind  Fløyelsgrøt i Grevestuen 1993 Kulturhistorie
THORESEN, Per  Et Elgestad-skilt og en slede fra Petterød (Fylkesmuséet) 1993 Kulturhistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Gårdsnavn og bosetning på Nøtterøy 1993 Navnehistorie
LIMKJÆR, Arne  Fra «Le petit Robespierre» til Jan P. Syse 1993 Personalhistorie
SÅRHEIM, Øystein  Herren til «Linde» – ølbrygger og… (Johan Gmeiner) 1993 Personalhistorie
THORSEN, Øyvind  Borte, men til stede likevel (Herstad) 1993 Personminner
DALE, Kjartan  Med Bratteli, Syse og Helle på samme liste 1993 Politisk historie
GREPSTAD, Johs. K.  Hella-Skjærsnes – gammel og glemt fergeforbindelse 1993 Samferdsel
HIGLEY, Lisbeth  «Øens fatale beliggenhet» – om fyr og folk på Færder 1993 Samferdsel
PAULSEN, Helge  «Gud hjelpe den sjømand i nød» 1993 Sjøfartshistorie
DYRHAUG, Tore  Historien om en en-krone (Mølla i Stokke) 1994 Agrarhistorie
BRENDALSMO, Jan  Tunsberg før år 1000 – fra gård til by ? 1994 Arkeologi, fornminner
OLSEN, Hans E.  Sølvet til Chr. Lindboe… (Flyktning i Sverige) 1994 Forsvars- og krigshistorie
GJERTSEN, Knut  «Riis bliver at anvende…» (Skolehistorie) 1994 Kulturhistorie
MAAGERØ, Eva  Guttær og bilær og sånn (Nøtterøy-dialekten) 1994 Kulturhistorie
LUTHEN, Gunnar  Pilgrimsbyen Tønsberg 1994 Middelalder
EDDIE, Henrik  Hvordan jeg fant «Tante Tilla» (Slektshistorie) 1994 Personalhistorie
HIGLEY, Lisbeth  Elise Tvede –  Svend Foyns første kone 1994 Personalhistorie
PAULSEN, Helge  Fattiggutten og tukthusfangen fra Hella 1994 Personalhistorie
SÅRHEIM, Øystein  Norges heldigste reder –  Thv. Berg 1994 Personalhistorie
STRØM, Sturla  Gutteliv på Borgheim 1994 Personminner
DALE, Kjartan  Fulehuk – «Fyret med noget av Nordlands..» 1994 Sjøfartshistorie
HOLM, Thore  «Festung Nøtterøy» 1995 Forsvars- og krigshistorie
RINGE, Hans Chr.  Mannen som skjøt fra Bolærne 1995 Forsvars- og krigshistorie
SÅRHEIM, Øystein  Helskinnet gjennom 70 konvoier 1995 Forsvars- og krigshistorie
TOLLEFSEN, Ove  «Auf Wiedersehen, herr Kapitan» 1995 Forsvars- og krigshistorie
KOPPERUD, Anne L.  Bjønnessolla og andre «herligheter» 1995 Kulturhistorie
EEG-HENRIKSEN,Vibeke  «En skipperbolig på Nøtterland» (Sand gård) 1995 Kunsthistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  «Gåten Smidsrød» og andre rydninger 1995 Navnehistorie
DALE, Kjartan  Ferdaminni fra Tønsberg til Vrengen (A.O. Vinje i Tønsberg) 1995 Personalhistorie
OLSEN, Hans E.  Ski, skøyter – Teieskogen 1995 Personminner
DYRHAUG, Tore  Da N25 landet på Ørsnes 1995 Samferdsel
ABRAHAMSEN, Abraham  «Om Rasmus, rotter og ekle prester» 1995 Sjøfartshistorie
GREPSTAD, Johs. K.  Kommandøren og andre skattebetalere 1995 Sosialhistorie
HOLM, Thore  Handelsbuer i sjøkanten 1996 Bygnings- og eiendomshistorie
DALER/HIGLEY  88 døgn i livbåt 1996 Forsvars- og krigshistorie
ANDERSEN, Liv  Jentedo med fire hull (Veierland) 1996 Grendehistorie, Personminner
DALE, Kjartan  «Uten vann» i dette vårt Eden (Teie) 1996 Grendehistorie
PAULSEN, Helge  På munkens krøttervei (Munkerekka) 1996 Grendehistorie
ALSTADSÆTER, Lars H.  Lorens Berg –  læreren som ga øyfolket dets historie 1996 Kulturhistorie
DYRHAUG, Tore  Ny glans til gammelt gull (Nøtterøy-filmen) 1996 Kunsthistorie
ZONDAG, Morten  Edvard Munch og mer enn «Vrengen landhandel» 1996 Kunsthistorie
DALE, Kjartan  «Uten vann i dette vårt Eden» (Vannverk) 1996 Næringsliv og økonomi
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Da Peder Buer skyldte kongen to høns (Skattematr.1647) 1996 Næringsliv og økonomi
HOLM, Thore  Handelsbuer i sjøkanten 1996 Næringsliv og økonomi
KOPPERUD, Anne L.  Tusenkunstneren i Bøe-bakken 1996 Næringsliv og økonomi
SÅRHEIM, Øystein  Handel og sladder bak hver sving (Butikkene på Nøtterøy) 1996 Næringsliv og økonomi
DYRHAUG, Bente  «Dit første Græs er mig mere verd end en Smaragd» (H.Wrgl.) 1996 Personalhistorie
HOVLAND, John M.  «Et av de fedeste Lensmandsombud ..» (Lensmann Egeberg) 1996 Personalhistorie
MITSEM, Sverre  Martin Niemøller lot Wergelands sønn gå i livbåten 1996 Personalhistorie
HERMANSEN, Svein  Sliteren som ble skjærgårdsprinsesse 1996 Kulturhistorie, Sjøfartshistorie
HORN, Grethe  Med en pilspiss som inspirasjonskilde 1997 Arkeologi, fornminner
DYRHAUG, Tore  Fra Finnmark til Skallestad (Evakuering i 1944) 1997 Forsvars- og krigshistorie
MITSEM, Sverre  «Da «Hektoria» nesten ble knust av et isfjell (Jørgen Øhre)» 1997 Hvalfangst
BARGEM, Henrik  «At fremme sund kristelig og folkelig oplysning» 1997 Kulturhistorie
DALE, Kjartan  «…en Gevinst for et Land» (A.B. Bull) « 1997 Næringsliv og økonomi
FUGLESTRAND, Norvald  Marcus C. Bull – oppdratt og opplært av Svend Foyn 1997 Næringsliv og økonomi
FUGLESTRAND, Norvald  Marcus C. Bull – oppdratt og opplært av Svend Foyn 1997 Personalhistorie
MITSEM, Sverre  «Da «Hektoria» nesten ble knust av et isfjell (Jørgen Øhre)» 1997 Personalhistorie
PAULSEN, Ragnhild  «Bare gærne folk trur sånt» 1997 Personminner
SÅRHEIM, Øystein  Fruktdrikk til herrene og punsj til herrene (Politiske partier) 1997 Politisk historie
HERMANSEN, Svein  Kjølspor i ord 1997 Sjøfartshistorie
PAULSEN, Helge  Skipperne «refset» med slag og spark 1997 Sjøfartshistorie
FUGLESTRAND, Norvald  «Undres mig paa, hvad jeg faar at se…(Innvandring fra Jølster)» 1998 Agrarhistorie
HOLM, Thore  Nøterø haveby –  egen skattekommune? 1998 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  «En fiendtlig styrke har kommet i land» (1940) « 1998 Forsvars- og krigshistorie
PAULSEN, Tore  Minner fra min oppvekst på Kjøle 1998 Grendehistorie
ELLIOT, Sir Gerald  Nordmenn og skotter i isen 1998 Hvalfangst
SÅRHEIM, Øystein  «Edruskap, Brorskap og Fred» (Ingvar Dillan) 1998 Kulturhistorie
ELBOE, Johannes  To Nøtterøy-bilder 1998 Kunsthistorie
THORESEN, Per  Fra Tallak til Nøtterøy 1998 Kunsthistorie
SÅRHEIM, Øystein  «Brorskap, Edruskap og Fred» (I. Dillan) 1998 Personalhistorie
PAULSEN, Tore  Minner fra min oppvekst på Kjøle 1998 Personminner
DALE, Kjartan  «Den lille klik av automobilhadere paa Nøterø» 1998 Samferdsel
PAULSEN, Helge  «Lots-Patent meddeles av Over-Lotsen» 1998 Sjøfartshistorie
DYRHAUG, Tore  «…blir tvangsauksjon holdt…» (Bygdefolkets Krisehjelp) 1999 Agrarhistorie
NILSEN, Elfi  Mitt gyldne triangel (Teie) 1999 Grendehistorie
FUGLESTRAND, Norvald  Fra Gisle Johnson til Guttorm Gran 1999 Kulturhistorie
WEXELSEN, Einar  Storsatsing og pionerånd (Kunst på Borgheim skole) 1999 Kunsthistorie
PAULSEN, Helge  Fra Nordishavets de kolde Strande» (Selfangst) 1999 Næringsliv og økonomi
PAULSEN, Tore  Fra «Ringdrude» til «Ross Isle» (Kaldnes mek. verksted) 1999 Næringsliv og økonomi
KRISTIANSEN, Fritz  «Fingeræne» tilbake på Bolærne 1999 Personalhistorie
PAULSEN, Helge  «Fra Nordishavets de kolde Strande» (Svend Foyn) 1999 Personalhistorie
SÅRHEIM, Øystein  «Candidaten» på Fagerheim (Jonathan Johnson)» 1999 Personalhistorie
NILSEN, Elfi  Mitt gyldne triangel (Teie) 1999 Personminner
DALE, Kjartan  «Tvers over Canalen haver jeg ladet bygge en Bro» 1999 Samferdsel
AMUNDSEN, Ragnar  «Minneskuta som ble spiker («Lingard») « 1999 Sjøfartshistorie
EIDE, Ole Johan  «Triple Ole» reddet «Belridge» 1999 Sjøfartshistorie
PAULSEN, Tore  Istid og nåtid på Nøtterøy 2000 Arkeologi, fornminner
HANSSEN-BAUER, Ivar  Gammelt skrap – eller hus med sjel? (Agerup) 2000 Bygnings- og eiendomshistorie
CARLSSON, Anne  Sykdom, nød og død (Russerfangene på Bolærne) 2000 Forsvars- og krigshistorie
DYRHAUG, Tore  «Da Nøtterøy hadde «internasjonal flyplass» 2000 Forsvars- og krigshistorie
FUGLESTRAND, Norvald  Med salmodikon og fonograf (Herstad) 2000 Grendehistorie
TERJESEN, Harriet Marie  «…hand drach under Predickenn» (Kriminalitet 1600-t.) 2000 Kulturhistorie
HALD, Grethe  «…misforstått av alle, forstått av få…» (Carl Dørnberger) 2000 Kunsthistorie
DALE, Kjartan  Tidenes største brann på Nøtterøy (Revodden) 2000 Næringsliv og økonomi
ARONSEN, Arne  Volkert Erik Breckling – en friser på Nøtterøy 2000 Personalhistorie
HALD, Grethe  «…misforstått av alle, forstått av få…» (Carl Dørnberger) 2000 Personalhistorie
HIGLEY, Lisbeth  Marcelius og familien i Luen 2000 Personalhistorie
PAULSEN, Helge  Jacob Andreas Hansen Wille 2000 Personalhistorie
SÅRHEIM, Øystein  «… fremskridtsmann av sjeldneste slag» (G. P. Harbitz) 2000 Personalhistorie
GANSUM, Terje  Trådene samles i Hella (Hulveier) 2001 Arkeologi, fornminner
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Helleristning på Nøtterøy? 2001 Arkeologi, fornminner
FUGLESTRAND, Norvald  «Quisling -jugend» på Nøtterøy (Ungdomstjenesten) 2001 Forsvars- og krigshistorie
DALE, Kjartan  «Om «ædel» skisport og «forraaende» fotball (Første idrettslag) 2001 Kulturhistorie
KRISTIANSEN, Fritz  Minnerik ungdomstid på Oterbekk (Losje Færder) 2001 Kulturhistorie
LUNDSTØL, Sigrun Riedel  Fra Wien til Lundveien (Musiker og lærer Victor Riedel) 2001 Personalhistorie
ANDERSEN, Astri  Huset i skogen (Eventyr fra Snarrønningen) 2001 Personminner
DYRHAUG, Tore  Om å falle i god jord (Valg av tomt til Nøtterøy v. skole) 2001 Politisk historie
NORLAND, Andreas  «Partgjerdene er råtne!» (Fedrelandslaget) « 2001 Politisk historie
GJERTSEN, Ole Kjøle  Med M/S Tai Yin på de syv krigshav 2001 Sjøfartshistorie
MITSEM, Sverre  Blant knøl og sprengstoff (Sjøfartsminner-P.E. Oscarsen) 2001 Sjøfartshistorie
STRANDLI, Kåre R.  Konfirmasjonsdressen (Førstereisgutt) 2001 Sjøfartshistorie
ULRIKSEN, Eli  Hella: Havn og produksjonsområde 2002 Arkeologi, fornminner
DALE, Kjartan  Fra Borgheim til Tinghaug (Nytt kommunebygg i 1922) 2002 Bygnings- og eiendomshistorie
FUGLESTRAND, Norvald  «Ern’te du fra Jyppy?» (Om Gipø-gårdene) 2002 Grendehistorie
BERNTSEN, Søren  Hvalfangst, småbarn og reddikker (Brev fra Syd-Georgia) 2002 Hvalfangst
HENRIKSEN, Kari Marie  Blomster, frukt og nypepulver (Herredsgartner Ole Schjesvold) 2002 Næringsliv og økonomi
HORN, Grethe  Da meislene sang på Nøtterøy (Om stenbruddene på øya) 2002 Næringsliv og økonomi
MELLO, Knut  Brevet fra Bolærne 2002 Personalhistorie
ANDERSEN, Astri  Mennesker i hverdagen 2002 Personminner
MELLO, Knut  Brevet fra Bolærne 2002 Personminner
DYRHAUG, Tore  «Under stor og interessert taushet» (Ny kanalbro i 1956) 2002 Samferdsel
AARVOLD, P./R. AASLAND  Kaldnes i røk og damp 2002 Sjøfartshistorie
HIGLEY, Lisbeth  «Alt er i orden og står godt til ombord» (Kapteinens kopibok)» 2002 Sjøfartshistorie
DYRHAUG, Tore  Badegjesten i Movik (Fangeutveksling i 1809) 2003 Forsvars- og krigshistorie
MELLO, Knut  Krig og fred i Gamleveien 2003 Forsvars- og krigshistorie
KROHN, Olaf  «…med sterke Næver og med sterke Ord» (Bolærne) 2003 Grendehistorie
MITSEM, Sverre  «Bergan skole trenger ordnede forhold» (Lærer A.M. Helle) 2003 Kulturhistorie
BERNTSEN, Søren  «…men jeg savner ditt selskap» (Brev fra Syd-Georgia) 2003 Hvalfangst
LØVEID, Bjarne  «En eneste lang kamp mot døden» (Shackleton på Syd Georgia) 2003 Hvalfangst
ANDERSEN, Thor  Et varmt hjerte bak et strengt ytre (Mathilde Henriksen) 2003 Personalhistorie
ANDERSEN, Astri  Florida-wasser og kanaribananer 2003 Personminner
GJERULDSEN, Ole Henrik  Adelsmøtet på Bolærne i 1631 2003 Politisk historie
DALE, Kjartan  «Slanke linjer og hvitt skrog (Losskøyta «Nøtterøy»)» 2003 Samferdsel
FUGLESTRAND, Norvald  «…hva bier I efter?» (Smidsrødveien bygges)» 2003 Samferdsel
SOLBERG, Geir C.  Trollete gryte og spjelka speider 2003 Kulturhistorie
ANDERSEN, Knut  «Skonert Skulda af Nøterø» (Regnskapsbok) 2003 Sjøfartshistorie
HORN, Grethe  Min barndoms Strengsdal 2004 Grendehistorie
BJØRVIK, Tor  Smier, småbruk og hoppbakker (Kulturminneregistrering) 2004 Kulturhistorie
ERIKSEN, Thomas Hylland  Fra føtter til røtter (Hvem er nøttlendingen?) 2004 Kulturhistorie
MELLO, Knut  Da ”fiffen” slo til på Fagertun 2004 Kulturhistorie
BRENDALSMO, Jan  For Gud eller egen vinning? 2004 Middelalder
BERTHELSEN, Herman  Sirkusdirektøren som ville lage travbane… (L. Carstensen) 2004 Næringsliv og økonomi
HIGLEY, Lisbeth  Lødner i krig og keramikk 2004 Næringsliv og økonomi
FUGLESTRAND, Norvald  Mange bekker små  gjør en stor Aa (Familien Aanderaa) 2004 Personalhistorie
MAGNUS, Wilhelm  Avlsoksen på Oserød 2004 Personminner
DYRHAUG, Tore  «Småsint agg» i 1905″ 2004 Politisk historie
LUNDBY, Svein  «Et altfor fremadstreæbende Folkeferd» (Føynland-broen)» 2004 Samferdsel
PAULSEN, Helge  Skutene fra Veierland 2004 Sjøfartshistorie
TERJESEN, Harriet Marie  Stilleste gutt på sovesal 1(Feriekoloni på Glomstein) 2004 Sosialhistorie
PAULSEN, Helge  Seminaristene som lærte Nøtterøy å lese 2005 Kulturhistorie
STYLEGAR, Frans-Arne  «Vestfolds siste hedning» på Gipø? 2005 Arkeologi, fornminner
GRAABRÆK, Elin  Nøtterøys eldste hus? (Nøtterøy-huset på fylkesmuséet) 2005 Bygnings- og eiendomshistorie
TOLLNES, Ivar  Han som skjøt den første hvalen (Veierland) 2005 Grendehistorie
LUNDSTØL, Sigrun Riedel  Da Stein fikk en ørefik (Minner fra realskolen) 2005 Kulturhistorie
WARMEDAL, Johan Møller  Spanter, erter og døpefont (NRK-program om Nøtterøy) 2005 Kulturhistorie
LUNDBY, Svein  «Jorda er rik og hu er trofast!» (Tilla Valstad) 2005 Personalhistorie
SEEBERG, Hans C.  «Slik lærte vi på seminariet!» (Frk. Backer på Gåsø) 2005 Personminner
DYRHAUG, Tore  «Fiat lux» på Nøtterøy (Da strømmen kom)» 2005 Samferdsel
FUGLESTRAND, Norvald «Skyssautomobilene antages at være af liten Interesse…» 2005 Samferdsel
ARONSEN, Arne  «En sjømanns liv er en gyngen på farer» 2005 Sjøfartshistorie
AASLAND, Ragnar  «Ingeniørmord» og «kalvedrekk» (Dagligliv på Kaldnes) 2005 Sosialhistorie
BRENDALSMO, Jan  Gravhauger, flintøkser og strandsittere 2006 Arkeologi, fornminner
NYMOEN, Pål  Hella –  et sted å hlada? 2006 Arkeologi, fornminner
HIGLEY, Lisbeth  «Langs med vik og sunder…»(Byggestiler og byggeskikk) 2006 Bygnings- og eiendomshistorie
SLAASTAD, Johannes  Fire år i japansk fangenskap 2006 Forsvars- og krigshistorie
TJØLSEN, Bodil  Styrmannen som ble kunstmaler (Johannes Elboe) 2006 Kunsthistorie
MITSEM, Sverre  «Et helt alminnelig menneske» (Lærer Edvard Bleken) 2006 Personalhistorie
BJØNNESS, Jens W.  «Jeg skulle jo bli sjømann» 2006 Personminner
KOLBERG, Frank  Den mystiske stallmester på Jarlsberg 2006 Personminner
MAGNUS, Wilhelm  Hjemmeavla i krigstid 2006 Personminner
PAULSEN, Ragnhild  En vasske-da’ ve’ Lilleng-ållæ (Dialekt fra før 1911) 2006 Personminner
SEEBERG, Hans C.  «Spreke som olympiakandidater» (Grisehold på øyene) 2006 Personminner
DYRHAUG, Tore  «Nøtterøy har lidt meget under okkupasjonen» 2006 Politisk historie
FUGLESTRAND, Norvald  «En far for alle nøttledninget» (Distriktslege Jespersen) 2006 Sosialhistorie
SCHØYEN, Rolf  Mens spanskesyken herjet og Bergan fikk nødlasarett 2006 Sosialhistorie
SÆTHRE, Pål  «Gjør klar til strid!» (Bolærne fort i den kalde krigen) 2007 Forsvars- og krigshistorie
ØVREBØ, Asbjørn  Bensinstasjon, slipp og badehus (Teie båthavn) 2007 Grendehistorie
FAGERLI, Odd  Den står sterkest som står alene (Nøtterø Sparebank) 2007 Næringsliv og økonomi
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Spisetue på kjøkkenet og baking …(Nøtterøy husmorskole) 2007 Kulturhistorie
ISAACHSEN, Gunnar  «Han var en original, men ingen raring» (Svend Foyn) 2007 Personalhistorie
LAURITSEN, Roar  Barneliv på Såtabærje og Bueråsen 2007 Personminner
SKYTØEN, Marie  «Jeg er takknemlig for alt jeg har opplevet» (Marie Skytøen) 2007 Personminner
SYSE, Christian og Henrik  Jan P. Syse og røttene hans på Nøtterøy 2007 Personminner
HERMANSEN, Svein  «At bænde en jomfru» (Forklaring på gamle sjøfartsbegreper) 2007 Sjøfartshistorie
ANDERSEN, Rena  Måkeskrik og bølgesang… (Breidablikk Sjømannshjem) 2007 Sosialhistorie
ENGESET, Bergljot  Tuberkulosekrigaren som stranda på Stranda (Oddm.Torgersen) 2007 Sosialhistorie
FUGLESTRAND, Norvald  Fattigkassen er kold – fattigpleien varm (Helsevesen på Nøtterøy) 2007 Sosialhistorie
DYRHAUG, Tore  Fra vardebål til kysttelegraf 2007 Samferdsel
   Samme motiv – to verdener – to bilder fra Styrsvik 2008 Grendehistorie
DITTMANN E./LARSEN A.  Sjelefred og mystikk over Port Ami (Skjærgården) 2008 Kulturhistorie
HERMANSEN, Svein  Velholdt anlegg med høy bevaringsverdi (Bolærne) 2008 Kulturhistorie
ISACHSEN, Gunhild  «Det skjønneste Aldershvile jeg endnu har seet» (Bolærne) 2008 Kulturhistorie
LUTHEN, Eivind  Dåpen –  innvielsen til livet 2008 Kulturhistorie
HELGESEN, Bernhard m.fl.  Da ølet tok slutt (Tønsberg Bryggeri) 2008 Næringsliv og økonomi
LUNDSTØL, Sigrun Ridel  Fra Teie skole til de hollandske Molukker 2008 Personminner
THORSEN, Øyvind  «De skada oss ikke, de parterte oss!» 2008 Personminner
ØVREBØ, Asbjørn  «Alt vel «paa Nøterø» (Politisk status 1928)» 2008 Politisk historie
TJOMSTØL, Sigurd og Trond  Fra Constitutionen til iskanten og Tenvik (Postverket) 2008 Samferdsel
FUGLESTRAND, Norvald  Ingen avstand, ingen breddegrad kan skille deg og meg! 2008 Næringsliv og økonomi
CORNELIUSSEN, Alf  «Langt vil jeg fare, alt vil jeg se!» (Førstereis hvalfangst) 2008 Sjøfartshistorie
JENSEN, Jacob Anker  Alle manns tørn (En førstereis) 2008 Sjøfartshistorie
BACKER, Hans  Likkisten i kirketaarnet 2008 Sosialhistorie
DYRHAUG, Tore  Vandclosetter på Nøtterøy 2008 Sosialhistorie
MAAGERØ, Ulla  Stell, søm og slakt på Oserød (Oserød pleiehjem) 2008 Sosialhistorie
PAULSEN, Helge  Tunge tak for sjømannskonene 2008 Sosialhistorie
FUGLESTRAND, Norvald  «Kirkegaardens tuer gjemte dem en gang» 2009 Bygnings- og eiendomshistorie
ØVREBØ, Asbjørn  Bedehuset som tiden vokste fra (Kjøpmannskjær) 2009 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  Jernstenger i kystfjell 2009 Forsvars- og krigshistorie
ASPLIN, Tore  Fra Svartedauden til Werringene 2009 Grendehistorie
NN  «Samfundet i Vrengen» 2009 Grendehistorie
NÆSMO, Trygve  Kjærligheten til tre damer og seks sylindre 2009 Kulturhistorie
TJOMSTØL, Trond  Da langrennseliten kom til sommerøya 2009 Kulturhistorie
MARTHINSEN, Jørgen H.  Helge Paulsen – forskeren og arkivmannen 2009 Personalhistorie
MITSEM, Sverre  Da skutene ble båret på hendene..(W. Wilhelmsen) 2009 Personalhistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Forrædere og kommunister 2009 Politisk historie
HIGLEY, Lisbeth  «Intet vildt, men for mange Biørne» 2009 Sosialhistorie
MAGNUS, Wilhelm  Da hviterusserne laget fest i Nesskogen 2009 Sosialhistorie
SNEKKESTAD, Petter  Tause bygdeborger…. 2010 Arkeologi, fornminner
DYRHAUG, Tore  «Bever» på Håøya i april 1945? (Ubåter) 2010 Forsvars- og krigshistorie
CHRISTOFFERSEN, Finn-Aa.  Nøtterøys nordligste provinser 2010 Grendehistorie
THOMASSEN, Gunnar  Minnerike Nesbrygga 2010 Grendehistorie
FUGLESTRAND, Norvald  «Universitetet» på Vestre Kjøle (Privatskole) 2010 Kulturhistorie
SØRLIE, Rune  Nøtterøy på glassplater. (Larsen-fotografene) 2010 Kulturhistorie
WÆHLER, Torstein  Treboksens hemmelighet 2010 Kulturhistorie
HORN, Grethe  Jettegryter og evighetssymboler (steinkuler) 2010 Kunsthistorie
ARONSEN, Arne  Navnet skjemmer ingen (Fornavn gjennom historien) 2010 Navnehistorie
TØNNESSEN, Finn  Kjære far – jeg har ærta hanen! (Brev til far) 2010 Personminner
HERMANSEN, Svein  Ung navigatør på Torød (Sjøfartsregning) 2010 Sjøfartshistorie
FUGLESTRAND, Norvald  Fra poteter og melk til løk og salat 2011 Agrarhistorie
DYRHAUG, Tor  Tom Sanne på Torød før 2011 Grendehistorie
ANDERSON, Bjarke  90 år etter Nordhagen (Floraen på Nøtterøy) 2011 Kulturhistorie
TJOMSTØL, Trond  Med beksømstøvler og tre render under skiene 2011 Kulturhistorie
ANDERSEN, Tor Anton  «De nøgne aaser paa vor ø» (Skogplanting) 2011 Næringsliv og økonomi
MITSEM, Sverre  Eidsfos ville ha rødbrus og mossingene champis (Bryggeriet) 2011 Næringsliv og økonomi
JOHNSON, Pål Espolin  Johannes uteseiler i Edens hage 2011 Personalhistorie
SMITH, Johannes  Lovet skal ha talende gjerninger til ord (Olaf Knudsen) 2011 Personalhistorie
HAALAND, Ivar  Matauk, lek – og krig (Oppvekst under krigen) 2011 Personminner
MELLO, Knut  Lodsen og hans Hustruer 2011 Sjøfartshistorie
HERMANSEN, Svein  Gamlelosens siste reis (Bolærne) 2011 Sjøfartshistorie
KROGH-HANSEN, Harald  Skruen er løs! (Sjømannsbragd i Stillehavet) 2011 Sjøfartshistorie
FURVANN, Morten  Barnearbeid i Glomstein 2011 Sosialhistorie
DYRHAUG, Tore  Kobben og krigen på ubåtstasjonen 2012 Forsvars- og krigshistorie
TYSNES, Knut Inge  Da lærerne ble arrestert for 70 år siden 2012 Forsvars- og krigshistorie
MITSEM, Sverre  Ambra-klumpen reddet hvalfangstselskapet 2012 Hvalfangst
ARONSEN, Arne  Utvandreren fra Nordre Årø (Fugletrekk) 2012 Kulturhistorie
FUGLESTRAND, Norvald  Alltid beredt i fred og krig (Speiderbevegelsen) 2012 Kulturhistorie
MARVIK, Steinar  Den første seminarist på Nøtterøy 2012 Kulturhistorie
MELLO/GULBRANDSEN  Opprør i skolene – Herstad og Bergan 2012 Kulturhistorie
TJOMSTØL, Trond  Med fart og kart i Nøtterøys grønne lunger 2012 Kulturhistorie
GERVIN, Tor  Sommeren på «Solseter» (Badegjest på Bergan) 2012 Sosialhistorie
HIGLEY, Lisbeth  Da Pontius Pilatus kom til Bogen (Lærer/elev på Veierland) 2012 Personalhistorie
MELLO, Knut  En spennende dag hos Josefine (Teiehøidens Colonial) 2012 Sosialhistorie
REPPEN, Terje  Fra badegjest til fastboende (Hytte og hus i Glomstein) 2012 Sosialhistorie
HERMANSEN, Svein  Torneroseslottet på Mellom-Bolæren (Grevestuen) 2013 Bygnings- og eiendomshistorie
DYRHAUG, Tore  Vinghøg kvesser Forsvarets spisse ende 2013 Forsvars- og krigshistorie
ERICHSEN, Ulf  Teie-gutten Hans B. Clifton varslet om V2 2013 Forsvars- og krigshistorie
MELLO, Knut  Gjemt og glemt i Teieskogen 2013 Grendehistorie
LARSEN, Bjørn  De døde langt hjemmefra 2013 Hvalfangst
FUGLESTRAND, Norvald  Gå derfor ut i all verden! 2013 Kulturhistorie
BACKMAN, Bjørn  Familien kalte huset for Trollhi…(Nøvik-familien) 2013 Personalhistorie
JOUKOFF, Kari  Russer og nøttlending – en underlig mann (Leo Joukoff) 2013 Personalhistorie
DYRHAUG, Tore  «Sværge I at hævde Norges Selvstændighed?» (1814) 2013 Politisk historie
GØTHESEN, Gøthe  «Som Sild i Tønne mellem Melsækker» (Lokalbåtene) 2013 Samferdsel
TJOMSTØL, Trond  Glemt i mange år, men hedret til slutt (Even Tollefsen) 2013 Sjøfartshistorie
BRENDALSMO, Jan  En port mellom sjø og land 2014 Grendehistorie
SOLBERG, Rolf  Den gamle danseslette 2014 Personminner
PAULSEN, Ragnhild  «Husk ti øre til blekk neste gang!» 2014 Personminner
JOUKOFF, Kari  «Vi møtte trollet på Iselinster!» 2014 Personminner
TOLLEFSEN, Astrid  En flyktning forteller sin historie 2014 Forsvars- og krigshistorie
DYRHAUG, Tore  Koster som flyktningemottak 2014 Forsvars- og krigshistorie
VELDE, Per  Johan Hiorth: Fra Java og Oslo til Little Norway og Nøtterøy 2014 Personalhistorie
JOHNSEN, Jorunn  Historien om Inga Otilie og livet rundt 2014 Personalhistorie
TJOMSTØL, Trond  Den mystiske bautasteien på Skarphaga 2014 Grendehistorie
KRISTENSEN, John-Kristian  Østegaards historie 2014 Bygnings- og eiendomshistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Da Vestskogen ble landsby 2014 Bygnings- og eiendomshistorie
FUGLESTRAND, Norvald  Svend Foyns tro og håp 2014 Hvalfangst
JOUKOFF/FURVANN  Tømmerholt skoles fane 2015 Kulturhistorie
FURVANN/LUNDBY  «I Eventyret» 2015 Grendehistorie
GERVIN, Tor  Det var et skjønt syn å se alle kajakkene 2015 Kulturhistorie
JOUKOFF, Kari  Slakter’n på Teie torv 2015 Næringsliv og økonomi
LIA, Per Olaf  Historien om Gabriel Christianssøn 2015 Personalhistorie
DYRHAUG, Tore  Kaptein Melsom 2015 Sjøfartshistorie
VELDE, Per  Fandens spillebord 2015 Arkeologi, fornminner
FUGLESTRAND, Norvald  Russerleiren på Bergan 2015 Forsvars- og krigshistorie
ENGH, Roar  Eugen Oskar Wilhelmsen 2015 Personalhistorie
STABELL, Herman Nicolai  Tale ved avdukingen av falne fra Nøtterøy under krigen 2015 Forsvars- og krigshistorie
ENGH, Roar  Har gitt oss vårt daglige brød i 118 år – om Nøtterø Bakeri & Conditori 2016 Næringsliv og økonomi
STAVNAR, Ellen  «Ellen, mann’ din står i går’n!» 2016 Forsvars- og krigshistorie
FUGLESTRAND, Norvald  «I sit at my desk, you sit at your desk» 2016 Sosialhistorie
DALER, Helga  30 årganger med Njotarøy 2016 Kulturhistorie
BACKER, Hans  Tanker om innvandring til Nøtterøy for 100 år siden 2016 Sosialhistorie
JOUKOFF, Kari  Fremmede elementer – svensk innvandring til Nøtterøy 2016 Sosialhistorie
JOUKOFF, Kari  Lysheim skoles fane 2016 Kulturhistorie
FORD, Ann-Turi  Samuel fra Sanne 2016 Personalhistorie
DYRHAUG, Tore  «Mot norr-malt» 2016 Grendehistorie
VELDE, Per  Han far sjøl i stua 2016 Kulturhistorie
BRODIN, Tom  Observerte selve livet – 100 år siden Rolf Solberg ble født 2016 Personalhistorie
ENGH, Roar  Ole på Skrøslinga 2016 Grendehistorie
LUNDBY, Svein  Glad barndom i historiske omgivelser på Kolberg 2016 Bygnings- og eiendomshistorie
GULBRANDSEN, Terje Fr.  Rådmannen: «Vil du ha Fagertun?» 2016 Bygnings- og eiendomshistorie
BELLSUND, Eva  Grindløkken 1950 og deromkring 2016 Grendehistorie
JOUKOFF, Kari Et smykke langs Kirkeveien – Brødrene Hanssens Auto 2017 Kulturhistorie
STENSVOLD, Inger Kari Brevet fra Amsterdam 2017 Sjøfartshistorie
STENSVOLD, Inger Kari Annie var første kvinne i Nøtterøy herredsstyre 2017 Politisk historie
HERMANSEN, Svein Sjøfartsminner på Fagertun 2017 Sjøfartshistorie
VELDE, Per Om stedsnavn på Nøtterøy 2017 Navnehistorie
FUGLESTRAND, Norvald Veier og stier på Nøtterøys nordvest-side 2017 Grendehistorie
HESBY, Erik 100-årsjubileum for Nøtterøy Idrettsforening 2017 Kulturhistorie
HOFF, Svein Olav Sosialfaglinjas start for 50 år siden – For noen lærere vi hadde! 2017 Sosialhistorie
MAGDAHL, Jørn Sosialfaglinjas start for 50 år siden – Et forsøk som fikk nasjonal betydning 2017 Sosialhistorie
HOLM, Per Annar Sosialfaglinjas start for 50 år siden – Tenke sjæl 2017 Sosialhistorie
DYRHAUG, Tore Sosialfaglinjas start for 50 år siden – Borgheim skole skapte historie 2017 Sosialhistorie
LUNDBY, Svein Et liv i lensmannsetatens tjeneste – Christen C. Egeberg, lensmannen som var med på å skape det moderne Nøtterøy 2017 Sosialhistorie
PANDE, Jon Et liv i lensmannsetatens tjeneste – Lensmann i vår tid, Lars Pande 2017 Sosialhistorie
BRODIN, Tom Hermans vidunderpulver – historien om Medusa 2017 Næringsliv og økonomitorie
JOUKOFF, Kari Skjerve skoles fane 2017 Sosialhistorie
BRODIN, Tom Nytt liv for huset i Svingen 2018 Grendehistorie
JOUKOFF, Kari Trygve Guttormsen Handelsgartneri 2018 Næringsliv og økonomiorie
BREDSTRUP, Trond Nøtterøy Musikkorps 1938-2018 2018 Kulturhistorie
AARAAS, Einar Statsministerkommunen 2018 Politisk historie
STOKLAND, Jogeir Nicolai Veierland under Napoleonskrigene 2018 Sjøfartshistorie
BERG KARLSEN, Arild To maskinistbrødre på Teie 2018 Sjøfartshistorie
DYRHAUG, Tore Da to tilgodelapper fra Øybuss betalte tur fra Borgheim til Tønsberg og retur 2018 Sosialhistorie
VELDE, Per «Luen» – Om stedsnavn på Nøtterøy 2018 Navnehistorie
JOUKOFF, Kari Fra husmor til hjemmearbeidende 2018 Sosialhistorie
LUNDSHOLT, Åge «Rakkertøsen» – en 109 år gammel seilbåt fra Tønsberg 2018 Sjøfartshistorie
HAGTVEDT, Arne O. Håøya fort ved Tønsberg befestninger – Del 1 2018 Forsvars- og krigshistorie
LUNDBY, Svein Nøtterøyhistorikeren Helge Paulsen 2018 Kulturhistorie
LUNDBY, Svein Halfdan Petterøe Nøttlendingen som ble tobakkskonge 2019  
BRODIN, Tom Store skip i trangt sund 2019  
AARAAS, Einar Nøtterøy (alias Nøterø) for hundre år siden 2019  
BRUU, Hans Hedmann  Historien om dampskipet «Alf» av Tønsberg 2019  
BRODIN, Tom Knottehus 2019  
FUGLESTRAND, Norvald og HAY-HANSSON, Einar Nøtterøy-bønder blant Norges aller mest produktive 2019  
IDLAND, Signar  Da Tenvikbussen tok Veierlandsferja 2019  
CHRISTENSEN, Anne Elisabeth  «Bestefar Føynland» 2019  
VELDE, Per «Kommunistiske» hvalbåter på Kaldnes 2019  
HAGTVEDT, Arne 0.  Håøya fort ved Tønsberg befestninger 2019  
BRODIN, Tom Svendsrødhuset fra 1700-tallet forfaller 2019  
GULBRANDSEN, Terje Fr. Tore Dyrhaug 1942 — 2019 2019  
LUNDBY, Svein Nøtterøy Historielag 40 år 2019  
VELDE, Per Fra spanskesyken til covid-19 – Et hundreårsminne 2020  
BRODIN, Tom Barnebarnet minnes Nøtterøy-ordføreren Jonathan Johnson: – Bestefar betydde veldig mye for meg; 2020  
BRODIN, Tom Djevelsk idyll 2020  
JOUKOFF, Kari Sjakkspill på liv og død – Glimt fra den russiske borgerkrigen 2020  
HERMANSEN, Svein Tent 1. november 1821 – slukket 30. august 1989 …
… men Fulehuk fikk nytt liv
2020  
BRODIN, Tom Så rart – et pæretre på kirkegården 2020  
BRUU, Hans Hedmann  Barndomsminne fra krigen 2020  
BRATLI, George Hvalfangere i krig 2020  
IDLAND, Signar  Veierlands første statsansatte 2020  
VELDE, Per Stedsnavn på Nøtterøy 2020  
GULBRANDSEN, Terje Fr. Dugnad og tvang i skjønn forening 2020  
BRODIN, Tom Fra eksotiske Persia til lille Borgheim 2020  
HOFF, Svein Olav Humanisme og løktestolper 2020  
BRODIN, Tom Hva er dette? 2020  
MIKKELSEN, Arild – Maken til menneske har ikke levd 2021  
VELDE, Per Skolen som på fjellet står, kan fylles i nye 125 år.» 2021  
RUSTAN, Kjell Minner fra livet på «gølvet» 2021  
LIE, Ragnar Orten og LIA, Vibeke Smiene på Buerstad 2021  
BRODIN, Tom – Jeg trur at Johnsen skjønte at kvinnfolkarbeid var et slit 2021  
MAGDAHL, Jørn «Nøtterø Høire» ville ikke godta organisasjonsretten 2021  
CHRISTENSEN, Anne Elisabeth  Bestemor Føynland 2021  
JOUKOFF, Kari Fra verksted til boligblokk 2021  
STEEN-KARLSEN, Torbjørn Torød, Nøtterøys siste bygd 2021  
BRODIN, Tom Et fredstre 2021  
BRODIN, Tom Jubileumstrærne måtte vike 2021  
BRODIN, Tom Bare Torød og Borgheim igjen av de gamle 2021  
GERVIN, Tor Oskar og Jofrid i Bryggeribakken 2021