Styret i Nøtterøy Historielag

Verv Navn Telefon E-post
Leder Sven Erik Tholander 99 21 38 80 set@sf-nett.no
Nestleder Stein Engh
Sekretær Dag Mikkelsen 47 17 85 80 da-mik@online.no
Kasserer Jon Pande
Styremedlem Einar M. Hay-Hansson
Styremedlem Laila Synnøve Olsen
Styremedlem Lise Sandereid
Styremedlem Vigdis Kittang Ramstad
Styremedlem Lilleba Bredahl

Styret for Stiftelsen Fagertun (NH = Nøtterøy Historielag, FK = Færder kommune)

Leder Jan Tønnessen (NH) 2022 91 58 92 23 jtoen@online.no
Medlem Sven Erik Tholander (NH) 2023
Medlem Harald Bakke (NH) 2022
Medlem Vakant (FK) 2023
Medlem Arne Steinsbø (FK) 2022
Vara Olav Tofte Larssen (NH) 2023
Vara Tor Gervin (NH) 2023
Vara Anne M. Lillielien Porter (NH) 2022
Vara Jorun Midthun (FK) 2022
Vara Vakant (FK) 2023