Styret i Nøtterøy Historielag

Verv Navn Telefon E-post
Leder Sven Erik Tholander 99 21 38 80 set@sf-nett.no
Nestleder Stein Engh
Sekretær Dag Mikkelsen 47 17 85 80 da-mik@online.no
Kasserer Jon Pande
Styremedlem Einar M. Hay-Hansson
Styremedlem Laila Synnøve Olsen
Styremedlem Lise Sandereid
Styremedlem Vigdis Kittang Ramstad
Styremedlem Vakant

Styret for Stiftelsen Fagertun (NH = Nøtterøy Historielag, FK = Færder kommune)

Leder Stein Engh (NH) 2024 92858988 steinenghs@gmail.com
Medlem Sven Erik Tholander (NH) 2023
Medlem Harald Bakke (NH) 2022
Medlem Thor Hafli (FK)
Medlem Arne Steinsbø (FK) 2022
Vara Olav Tofte Larssen (NH) 2023
Vara Tor Gervin (NH) 2023
Vara Anne M. Lillielien Porter (NH) 2022
Vara Jorun Midthun (FK) 2022
Vara Vakant (FK) 2023