Styret i Nøtterøy Historielag

Verv Navn Telefon E-post
Leder Sven Erik Tholander 99 21 38 80 set@sf-nett.no
Nestleder Stein Engh
Sekretær Dag Mikkelsen 47 17 85 80 da-mik@online.no
Kasserer Jon Pande
Styremedlem Einar M. Hay-Hansson
Styremedlem Laila Synnøve Olsen
Styremedlem Lise Sandereid
Styremedlem Vigdis Kittang Ramstad
Styremedlem Vakant