Nøtterøy Historielag ble stiftet i februar 1979 etter initiativ fra Nøtterøy kulturkontor. Møtene hadde jevnt god oppslutning allerede de første årene. Etter at årsskriftet Njotarøy begynte å komme ut i 1987, økte medlemstallet betydelig. I dag har laget ca. 900 betalende medlemmer og er dermed et av landets største.

I 1990 fikk Nøtterøy videregående skole tak i gamle årganger av Tønsbergs Blad. Skolen, kommunen og historielaget inngikk et samarbeid om registrering av lokalhistorisk stoff fra Tjøme, Stokke, Nøtterøy, Ramnes, Andebu, Sem og Tønsberg og dessuten hvalfangst. Pensjonert rektor Kjartan Dale registrerte bortimot 300 000 artikler og notiser i database, som i dag er tilgjengelig på Tønsberg og Færder bibliotek.

På 1980-tallet uttrykte historielaget ønske om at kommunen burde sikre en eiendom til et bygdetun. Tanken levde videre inntil kommunen kjøpte den gamle lensmannsgården Fagertun i 1991, og tilbød den til historielaget.

Sammen med Nøtterøy kommune etablerte Nøtterøy Historielag Stiftelsen Fagertun i 1993. Eiendommens bygninger ble overdratt vederlagsfritt til Stiftelsen. Kommunen beholdt eiendomsretten til tomtearealet gnr 8/225, men ga bruksrett til Stiftelsen. I 2001 fikk Stiftelsen bruksrett til den omkringliggende eiendommen gnr 8/4 gjennom en leieavtale frem til 2026.

Mange ildsjeler og trofaste støttespillere har utvist stort engasjement og nedlagt mye godt arbeid til beste for Nøtterøy Historielag og Nøtterøy bygdetun, Fagertun. Historielaget har utnevnt følgende æresmedlemmer:

  • Knut Mello (2002)
  • Terje Fr. Gulbrandsen (2004)
  • John Kr. Kristensen (2010)
  • Thore Holm (2012)
  • Tore Dyrhaug (2015)
  • Trine Langemyr (2019)
  • Bente Dyrhaug (2019)
  • Svein Hermansen (2022)