I 1994 ble det opprettet en dugnadsgjeng som har arbeidet med restaurering og utvikling av eiendommen. Dugnadsgjengen ble i 2010 tildelt Nøtterøy kommunes kulturpris.

Her på stabburstrappa ser vi dugnadsgjengen høsten 2021. Foran f.v. Grete Bettum, Anne M. Lillelien Porter, Bjørn Åge Linnehol, Tom Sanne, Morten Torkildsen, Bjørg Tholander og Nils Solum – andre rekke Tom Jørnsen, Petter Flatland, Harald Voldstad, Steinar Jacobsen og Inger-Johanne Østgård – bak Harald Bakke, Sven Erik Tholander, Jan Tønnessen, Bjørn Stavnar og Kai Roar Furvann. Også Berit Sandvik og Erik Bruserød er ellers med i dugnadsgjengen. (Foto: Tor Gervin)