Plass for inntil 50 personer med stoler i kinooppstilling eller ved langbord.

Stiftelsen Fagertun leier ut lokalet i låvens underetasje til møter, konfirmasjoner, brylluper eller andre arrangementer.

Lokalet er ca. 100 m2, godt egnet for lag og foreninger. Plass for inntil 50 personer med stoler i kinooppstilling eller bespisning ved langbord. Projektor og lerret, salonggrupper, kjøkken og toaletter.

Kr. 2 000,- fredag, lørdag, søndag, «røde dager» og mellom jul og nyttår.  I tillegg kommer vask kr. 500,- som betales direkte til renholder.  Leie øvrige dager kr. 1 250,- med tillegg kr. 500,- for vask.

Nøkkel utleveres dagen før avtalt leie og lokalene disponeres da fra kl 1200. Retur av nøkler senest kl 1000 dagen etter utleie. Denne regel kan avvikes etter avtale.

Kontaktperson for utleie:

Olav Tofte Larssen

tlf. 41 30 23 07

e-post: mcfoyn12@gmail.com

e-post: mcfoyn@hotmail.com