Nøtterøy bygdetun, Fagertun, vi ser bryggerhuset, hovedhuset og Skolestua. (Foto: Tor Gervin)

Nøtterøy kommune ervervet i 1991 den gamle lensmannsgården Fagertun. I 1993 ble eiendommen overdratt til Stiftelsen Fagertun, etablert i godt fellesskap av Nøtterøy Historielag og Nøtterøy kommune. Eiendommen var i dårlig forfatning, men etter mye godt arbeid og økonomiske tilskudd framstår Fagertun i dag som et flott bygdetun.

Opprinnelig besto tunet av våningshus, stabbur, bryggerhus og låve. I ettertid er det oppført smie med reisverk fra Tønsberg Reperbane og gjenreist et gammelt hus fra Torød, og flere hus kommer. Dette gir plass for samlinger og et mangfold av aktiviteter, med flere faste leietakere og utleie både til foreninger og private arrangementer. I august hvert år arrangeres det Åpen dag på Fagertun.

Fagertuns historie og eiendom

Stiftelsen Fagertuns vedtekter og styre

Utleie

Skolestua på Nøtterøy bygdetun, Fagertun. (Foto: Tor Gervin)