«Viking» og andre gutteklubber i mellomkrigstiden

posted in: Kulturhistorie | 0

Roar Lauritsen.

Det var ikke så mange tilbud for ungdom i mellomkrigstida på Nøtterøy. Derfor dukket det i 1920-30 årene opp en flora av gutteklubber på øya. Det var sydende aktivitet på hver løkke og i hver bakkehelling, sommer som vinter. De fleste av gutteklubbene forsvant igjen, men la grunnlaget for Nøtterøys nåværende idrettsforeninger.

Det foreligger svært lite nedskrevet fra denne tiden når det gjelder de fleste. Idrettsforeningene har nok klart å rekonstruere sin historie i stor grad, men det meste av dette stoffet er innhentet via levende kilder, idet mange av dem som var gutter i den tiden fortsatt lever. Men det viser seg at mange detaljer er visket ut. Avisnotiser har i noen grad hjulpet til å supplere bildet av det mylder av gutteklubber som kom og forsvant.
Felles for dem alle var at det var gutter selv som tok initiativet og styrte det hele. Der voksne sto som stiftere og ledere, hører ikke til denne historie. Siden ble det nettopp disse guttene som kom til å styre og stelle i de nå etablerte foreningene på Teie, Nøtterøy, Tømmerholt og Husøy og Foynland.
Den påfølgende oversikt er neppe komplett. Den yter heller ikke alltid full rettferdighet overfor de gutter som førte an bestandig. Historien om gutteklubbene på Nøtterøy i mellom-krigstida kan således sikkert kompletteres. Skriv noen ord til Nøtterøy Historielag om du har noe å bidra med.

«Hauk», Husøy og Foynland
Dette er den eldste gutteklubben vi har kunnet registrere. (Nøtterøy IF, stiftet i 1917, kommer i kategorien «voksenklubb»). Det er faktisk gjenfunnet en protokoll som viser at «Hauk» ble stiftet 16. mai 1919. Protokollen ble funnet under riving av et gammelt tømmerhus på Foynland. I klubbens strenge lover het det bl. a.:

«Klubens sport gaar ut paa at stifte kameratskap, Fri Idret og Fotballsparking. Alle medlemmer må rette sig efter sin formand eller Viseformand. I tilfelle formand er bortreist maa Viseformand være i hans sted. Ingen av lagets spillere har lov til at skofte en kamp uten gyldig grund, i saa tilfelde maa dette meldes til mærtskaptein 2 dage i forveien.
Det skal være generalforsamling vært halv år. Styremøte skal holdes vær maane, til overseelse av bøker og kassa. Det skal være treningskvelder 2 gang i uken.» (Direkte avskrift av protokollen).

«Hauk» hadde to fotballag som spilte mot hverandre. På det meste hadde klubben 32 medlemmer. Det ble spilt på Fjærholmen og på nyslåtte jorder.
Styret besto av Ottar Larsen, formann, Harald Johansen, viseformann, Sverre Larsen, sekretær, Rolf Eriksen, kasserer, Sigurd Andersen, materialforvalter, Bjarne Hansen og Sverre Larsen var «mærtskapteinen» hvilket vel tilsvarer dagens oppmenn. Birger Thorsen var underkasserer.
Økonomien ble ordnet med milde gaver fra foreldre og interesserte. Kontingenten var 1,50 for dem over 15 år og 0,50 for de yngre. Ifølge regnskapet brukte klubben i 1921 den uhyrlige sum på kr. 320,- til ti par fotballstøvler samt lisser, kr. 0,60.

 Teie IFs småguttelag ca. 1933. Foran fra venstre Rolf Bryng, Åge Kristoffersen, Olav Ingebretsen, K Hatlestad og Finn Hesby. Bak fra venstre Barth Steen-Hansen, Eivind Skudem, Odd Bryng, Fred Engebrethsen, Hans Kristian (Kitten) Bjønnes (litt foran), Per Ingebretsen og Harald Ditmansen.

Teie IFs småguttelag ca. 1933. Foran fra venstre Rolf Bryng, Åge Kristoffersen, Olav Ingebretsen, K Hatlestad og Finn Hesby. Bak fra venstre Barth Steen-Hansen, Eivind Skudem, Odd Bryng, Fred Engebrethsen, Hans Kristian (Kitten) Bjønnes (litt foran), Per Ingebretsen og Harald Ditmansen.

Teie Idrettsforening
De gikk rett på sak de fire 7-10-åringene som i 1924 samlet seg i Lundeveien, på Teie og stiftet Teie Idrettsforening. Det er den eneste som direkte overlevde til voksenklubb siden, ikke minst takket være Thorleif Bjønnes, Kjell Tideman Hansen og Sverre Skudem, den siste er idag fortsatt aktivt æresmedlem i Teie IF. Den fjerde stifteren var Rolf Solberg.
Starten var spinkel med en striesekk som første fotball. Men guttene utvidet snart aktiviteten til ski- og friidrett. Ja, sågar skøyteløp og boksing var tidlige programposter.
I starten var sagbrukstomta i Gamleveien bane, men guttene ble skjøvet hit og dit ettersom bebyggelsen på indre Nøtterøy føk opp.

«Ørn», Lille-Sverige
«Ørn» ble stiftet i 1934 av Odd Ramm. Guttene fra Lille-Sverige eller Fjellveienområdet holdt til på en slette ved nåværende Damveien — Panveien. Klubben ga til og med navn til denne «ørn-sletta», før denne etter krigen ble bygget ned.
Også den voksne klubben, Teie Ballklubb hadde utspring her. Denne ble slått sammen med Teie IF i 1935. Rolf Halvorsen, Odd Sten Olsen, Jakob Pettersson og flere var aktive. Noen forsvant over i «Lyn», Teie og de fleste havnet til slutt i Teie IF. Det hevdes at Teie IFs blå/gule drakter (opprinnelig Teie Ball-klubb) kom som gave fra svensker …

«Fram» og «Lyn», Teie
«Fram» og «Lyn», begge fra området omkring Teie skole, går litt om hverandre. «Fram» var antagelig det første navnet, men fikk en navnbror lenger ute på Nøtterøy (Tømmerholt). «Lyn» er blitt stående som Gamleveien-laget, nærmest som rekrutteringsklubb for Teie IF. Navn som Karl Hatlestad, Finn Hesby, Eivind Skudem, Per Ingebretsen, Ragnar Nielsen, Georg Dahl og flere fra nevnte «Ørn» ble velkjente.
Den drivende kraft i slutten av 30-åra var Frank Svendsen, som blant annet ordnet busstur til Danmark, hvor hans far, «Busse-Svendsen» (eier av Blåbussen), også var med.

«Viking», Støyten
ble stiftet ca. 1930. Gutteklubben hadde 24 medlemmer og drev fotball, friidrett, ski og skøyter. Arena var Kleivebakken, en slette inntil Øraveien. Her var det både fotballbane og hoppbakke med 10 meter som bakkerekord. Det ble også hoppet i Åslybakken og i Grønlibakken med bakkerekord 17 meter.
Fotballdyster ble utkjempet mot en rekke andre gutteklubber, bl.a. «Fram», Tømmerholt, Tenvik Idrettsforening, gutta fra Hovland (som i en kamp ble beseiret 22-0!) Nattvald, «Kvikk», Lofterød og «Sparta», Borgheim.
Skøyteløp ble avviklet i Ørabukta. Som fotballstøvler ble brukt beksøm med delte flaskekorker, påspikret som knotter. Noen av de dristigste meldte seg på som «Viking»s representanter under friidrettsstevne på Tønsberg Stadion. De tre var Øivind Larsen, Arvid Lundgaard og Asbjørn Lillås. Øivind kom til og med til finalen, men da satt han allerede fullt påkledd på tribunen, uvitende om æren. Han raste inn i maccoskjorta og turnskoa igjen og fullførte i stor stil med ukjent plassering.
Klubben spilte også revy i kjelleren til Lundgaard. Orkesteret besto av Kjell Iversen, fiolin, John Larsen, banjo og Erling Larsen, sang. Revybilletten kostet 10 øre for voksne og 5 øre for barn. Dette var åpningssangen:

Her kommer Viking igjen
det er et faktum min venn.
Vi er laget som tross nederlaget
har kamper og seire i fleng.
Allting det har vi med det
revyen skal bli en suksess.
Derfor så girer vi på — og tenker som så
at revyen begynner nå.

«Fram» Idrettslag, Tømmerholt
ble stiftet i 1937 av åtte gutter i vedskjulet hos Ove Mortensen. Særlig skiidrett sto på programmet med hopprenn i Sjøåsen på Grøtterød. Lengste hopp var på 20 meter. Det var ca. 20 deltagere i tre klasser fra 10 til 16 år. Formann var Kristoffer Jensen, kasserer og sekretær Ove Mortensen.

«Kvikk», Lofterød
hadde to steder hvor de spilte fotball; rett ovenfor Tokenes og på «Gaulekokærn» syd i Veibakken. Ellers var brødrene Einar og Ole Gjelstad noen kløppere når det ble arrangert ski- og hopprenn.

Tenvik Idrettsforening
ble stiftet i 1933, men eksisterte bare et par år. De spilte fotball på et jorde i Tenvik. Medlemstallet var 15.
Egil Andersen var formann og andre aktive var Helge Skotvedt, Knut Ingebretsen, Kjell Solvang, Eivind Johansen, Torbjørn Tollefsen, Finn Hansen og Odd Kaltvedt.

Kjøpmannskjær Idrettsforening
ble stiftet på ytre Nøtterøy så sent som i 1939 da de fleste av øyas gutteklubber hadde forsvunnet eller var på hell.
På programmet sto fotball, friidrett og ski. Det ble spilt på Tokenes, bl.a. mot Slagen IF og Hvasser. Rekorden i skibakken på nordsiden av Hestevold på Skauen var hele 22 meter. Foreningen spilte revy både på Tjøme og på Oserød for å styrke økonomien.
Foreningen ble oppløst i 1941 etter et dramatisk møte på lokalet i Kjøpmannskjær. Formann var til da Finn Nyegård, viseformann Egil Andersen og styremedlemmer Einar Gjelstad og Odd Kaltvedt.

«Sparta», Borgheim
ble stiftet antagelig i 1934 av Anton Tollefsen, Ragnar Berntsen og John Larsen. Klubben hadde 20-30 medlemmer, vesentlig fra Herstad krets. Hvis «de var gode nok», kunne unntak gjøres. Et slikt unntak var historielagets nåværende formann (1988) John M. Hovland, som et usvikelig dyktig keepertalent.
Klubben hadde Verjarheim som samlingssted. Her ble sosiale aktiviteter dyrket, så som med kåserier, film og leik.
På klubbens fryktede lag stilte foruten noen av de ovenfor nevnte også Paul Andersen, Rolf Tvedten, Kjell Henriksen og Arthur Berg. Den siste var også så god at han ble «fisket» til Husø Ballklubb.
I langrennsporet var det ingen som kunne hamle opp med Lorang Thuv, mens storhoppere som Gustav Andersen og Eivind Henriksen dominerte i «Lille Magnhildsås».
«Sparta» var en veldrevet klubb, som ble oppløst straks etter okkupasjonen i 1940.

Andre gutteklubber
Det var også endel små klubber som besto en sommer eller kanskje mindre på Nøtterøy.
«Speed», Øhre med bl.a. Torbjørn Thoresen og Arnulf Norum spilte fotball ved Øhrebekken. Disse ble senere å finne i Teie I.F.
Luen Turn med bl.a. Kjell Rostad og brødrene Erikstad hadde en flott bane ved «Vannverket» i Nesbryggen.
«Lyn», Bugården med bl.a. Knut Graue og Sverre og Rolf Hongslo, holdt til på en slette på Belgås (Gåsæfeltet).
Guttene fra begge disse gikk inn i Nesbryggen Idrettsforening.
«Ørn», Foynland som Roar og Thorleif Lauritsen, Knut Knudsen, Odd Johansen, Oskar Fames, Sven Nilsen, Henry Jahre, Sverre Fosås. var med i. Disse gikk inn i Foynland Idrettsforening og ble med da denne ble sammensluttet med Husø Ballklubb.

Litteratur og informanter:
Teie IFs 50 års beretning.
Nøtterøy IFs 50 års beretning.
Husøy og Foynland IFs 50 års beretning.
Ove Mortensen, Odd Ramm, Arvid Lundgaard, Einar Gjelstad, Egil Andersen, Rolf Halvorsen, John M Hovland, Knut Graue, Ragnar Nielsen.

Follow Roar Lauritsen:

f. 07.03.26 på Foynland. Utdannet snekkermester, arbeidet som møbelsnekker og båtbygger. Utgitt «Føynland skole 100 år» (1977), medarbeider i «Tønsberg Seilforening 100 år» (1987). Mangeårig formann i Husøy og Foynland IF og Føynland Vel. Nøtterøy kommunes kulturpris 1987.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.