Årsberetning 1987/88

posted in: Arrangement, Referat | 0

Nøtterøy Historielag 1987/88

ÅRSBERETNING
Styret har i meldingsåret bestått av:
Styremedlemmer: John M. Hovland, formann, Olav Hoff, nestformann, Gerd-Margareth Norlund, sekretær, Knut Mello, kasserer, Inger Løken, styremedlem.
Varamedlemmer: Lilly Olstad, Lisbeth Higley, Terje Fr. Gulbrandsen, Svein Hermansen.
Årsmøtet 1986/87 ble avholdt i Teie kirke torsdag, den 1. oktober 1987.
Styret har avholdt 5 styremøter. Styrets arbeid har stort sett vært som tidligere år. De etablerte aktiviteter er ført videre, og det er tatt opp nye. Styret har avgitt uttalelser og utredninger om forskjellige temaer, bl.a. til Norsk Institutt for Etnologisk Gransking.

Aktiviteter i meldingsåret

Navneregistreringen
Det arbeides kontinuerlig med denne saken som ledes av Terje Fr. Gulbrandsen. Det er innledet et samarbeid med en hovedfagstudent som har gamle stedsnavn på Nøtterøy som hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, et samarbeid som utvilsomt vil være til glede for begge parter.

Fotoregistrering og fotoreproduksjon
Dette arbeidet er nå kommet meget godt igang igjen. Utvalget som driver med saken har gjort et profesjonelt og meget godt arbeid. Det gjenstår ennå å besøke endel skolekretser, men det vil bli gjort i løpet av høsten og vinteren. Fotosamlingen begynner etterhvert å bli en meget verdifull samling.
Utvalget som arbeider med fotoregistreringer er følgende: Kai Roar Furvann, leder, Beret Hjortesæter, Grethe Andersen, Svein Hermansen, Morten Furvann, Magne Skjerve.

Utferd/rusletur
Den årlige rusleturen gikk iår fra Søndre Hella til Munkodden lørdag, den 28. mai kl. 10.30.
Turen var lagt opp av Olav Hoff og Knut Mello som også var guider.
Tidspunktet for turen var ikke det gunstigste, men det beste som var mulig å få til den weekenden fordi det var en rekke lignende arrangementer i distriktet. Tilslutningen til rusleturen var likevel meget god.
Turen gikk fra gravhaugene i Søndre Hella til skyss-stedet Hella, videre til steinhuset Fjellstad, den gamle Hellaveien og gjennom skogen fram til Aronsletta med rester av husmannsplasser. Amundrød Middelaldergårds beliggenhet og husmannsplass ved Tørkopstranda.
Turen gikk videre langs stranden til Fjordgløtt båtbyggeri og videre til gravhaug i haven til Hanna Bjønnes Kleppe. Turen ble avsluttet med bevertning i hagen til Mimmi og Olav Hoff.

Årsskriftet NJOTARØY
Dette lenge planlagte årsskriftet kom ut for første gang før jul 1987. Årsskriftet har fått en meget god mottagelse, og opplaget ble straks solgt ut. Dessverre var det mange som ikke fikk kjøpt skriftet. Det synes som at årsskriftet kan bli et verdifullt bindeledd mellom historielag og publikum.
Redaktør og ansvaret for utgivelsen er tillagt Knut Mello som har disse med seg i redaksjonskomitéen: Svein Hermansen, fotoredaktør. Tore Dyrhaug, Terje Fr. Gulbrandsen, Olav Hoff.
Arbeidet med den neste utgave er i full gang og vil komme ut før jul.

Opptrykk av Nøtterøy bygdebok
Det er innhentet pristilbud på opptrykk av den første bygdeboken (Lorens Berg) på Nøtterøy. Boken er utsolgt, og det synes å være interesse hos mange for å få kjøpe den. Pristilbudet på opptrykk av 2 000 eksemplarer er kr. 107 pr. bind. Dette synes svært billig. Styret har besluttet å stille utgivelsen av ny utgave i bero for ikke å komme i konkurranse med utgivelse av et eventuelt nytt kulturbind på Nøtterøy.

Fulehuk fyr i Nøtterøy kommune skal nedlegges 1989. Som kulturminnesmerke må det bevares, mener Nøtterøy Historielag.

Fulehuk fyr
Fuglehuk fyr skal nedlegges, Fyrlykten blir automatisert og fyret avfolket. Fyret ligger i Nøtterøy kommune, og kommunen må naturlig ha interesse av å sikre seg fyrstasjonen.
Styret har tatt dette spørsmålet opp med kommunen, som nå er i kontakt med kystdirektoratet om overtagelse. Styret mener at Fulehuk fyr representerer så store kulturhistoriske og lokalhistoriske interesser at det må overtaes av kommunen og sikres for kulturformål. Nøtterøy Historielag samarbeider nå med Nøtterøy kommune v/hovedutvalget for Kultur, Natur og Miljø om aktivitetstilbud som kan være aktuelt å bruke fyrstasjonen til.

Nøtterøy Alders- og sykehjem, Gipø. Lokalhistoriske aktiviteter
Aktivitetslederen ved syke- og aldershjemmet på Gipø har gjort henvendelse til historielaget som et samarbeid om en lokalhistorisk aktivitet for alderspensjonærene på Gipø.
Gerd-Margareth Norlund, Mary Gjersøe og Terje Fr. Gulbrandsen har sammen med aktivitetsleder Myklebust kommet fram til et opplegg. Dette går ut på at historielaget vil besøke hjemmet på avtalte mandager for samtale med pasientene og samle stoff fra eldre tider på Nøtterøy. Opplegget har sikkert også mange andre interessante sider som spesielt pasientene vil glede seg over, slik at tiltaket vil kunne få stor betydning for både pasientene og historielaget.
Mary Gjersøe har tatt på seg denne besøkstjenesten og vil sørge for at samtalene blir tatt opp på lydbånd. Dette er et interessant tiltak, som også kan tas opp ved andre aldersinstitusjour til glede for både de eldre og historielaget.

Slektsgranskning og studier innen lokalhistorie
Dette tema er blitt svært populært hos mange. Historielaget har innsett dette og anskaffet verdifulle hjelpemidler som kan stilles til rådighet for dette formålet.
Våren 1988 sendte historielaget ut en innbydelse til kurs i slektsgranskning og lokalhistoriske temaer. Det var stor interesse for dette og det meldte seg 22 deltagere. Det er foreløpig bare avholdt et orienteringsmøte, men arbeidet fortsetter straks etter dette årsmøtet.

Gaver og bidrag
Historielaget har mottatt bidrag fra Nøtterø Sparebank og kr. 10.000,- fra hovedutvalg for Natur, Kultur og Miljø.

«Arkivet», Herstad skole
Arkivet blir etterhvert utstyrt med enkle møbler som bord, stoler, reoler m.v. som vil gjøre rommet mer attraktivt for dem som måtte ønske å sitte er å arbeide og bruke historielagets hjelpemidler.
Styret håper at medlemmer o.a. vil finne interesse for tilbudet og at flest mulig benytter seg av det.
Historielaget har engasjert en bibliotekar som har ordnet vårt bibliotek slik at det er enkelt og greit å finne det en har interesse av.
Fra mandag 3. oktober vil «arkivet» være betjent med et styremedlem fra kl. 18.00 til kl. 20.00.
Da Tønsberg Radioavis ble nedlagt, fikk historielaget kjøpt et moderne opptakerutstyr meget billig. Opptak av sentrale begivenheter på Nøtterøy blir nå intensivert. Styret vil nedsette en gruppe med spesielt ansvar for dette.
Historielaget har 261 betalende medlemmer
Styret takker alle som har støttet historielagets virksomhet i 1987/88.

Nøtterøy Historielag, den 21. september 1988.

Styret.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.