Nøtterøy Historielag har siden 1987 utgitt årsskriftet Njotarøy. Abonnement på Njotarøy inngår nå i årskontingenten til Historielaget, som er 300 kroner. Ektepar/samboere betaler samlet 450 kroner med ett eks. av årsskriftet. Medlemmer som bor på Nøtterøy, får heftet levert i postkassen. Utenbygds medlemmer får heftet postsendt med portotillegg. I løssalg koster Njotarøy 150 kroner.

Årsskriftet Njotarøy selges på følgende steder:

– Norli bokhandel på Teie, Farmandstredet og Tolvsrød
– Kiwi Hjemseng og Vestskogen
– Joker Torød
– Meny Skallestad
– Spar Føynland
– Rema Borgheim
– Nøtterø Bakeri Teie og Borgheim
– Skjervekiosken
 

Formålet med Njotarøy er å spre kunnskap om lokalhistorie som ikke fanges opp av andre; bygdebøker, dokumentarer mm. Vi har en stamme av forfattere, som skriver artikler med de forskjelligste temaer. Etter noen års drift meldte de første skribentene seg utenfra, og vi har de siste årene hatt flere debutanter. Vi tar gjerne imot ideer til artikler, og vil vil gjerne ha flere frivillige med i redaksjonsarbeidet!

Et viktig poeng med Njotarøy er å vise bredden i Nøtterøys historie – i tid og rom. Blant våre lesere  finnes det fortsatt mye interessant stoff. Dersom du kjenner personer, episoder, steder, bedrifter eller organisasjoner som du tror vil interessere andre, vennligst kontakt oss.

Hvis du har et mer eller mindre ferdig manuskript, kan du sende det til oss, helst som e-post. Hvis du har skriftlig materiale, som brev, loggbøker eller dagbøker eller spennende bilder, kan vi låne materialet og få skrevet en artikkel om det.

Redaksjonskomiteen for Njotarøy vil du finne i oversikten over under styre og komiteer.

Njotarøy har kommet hvert år siden 1987. Tidsskriftet hadde da 48 sider og ble trykket i 1000 eksemplarer. For tiden ligger antall sider på ca 100 sider trykket i over 2000 eksemplarer.

Mange årganger er fortsatt tilgjengelige