Styret i Nøtterøy Historielag

Verv Navn   Telefon E-post
Leder Sven Erik Tholander   99 21 38 80 set@sf-nett.no
Nestleder Stein Engh   92 85 89 88 stein@enghs.no
Sekretær Dag Mikkelsen   47 17 85 80 da-mik@online.no
Kasserer Jon Pande   45 26 25 46 jonpande@broadpark.no
Styremedlem Einar M. Hay-Hansson   92 46 61 44 web@notteroyhistorielag.no
Styremedlem Laila Synnøve Olsen   99 79 73 66 lailasen@online.no
Styremedlem Lise Sandereid   41 55 13 71 lise.sandereid@gmail.com
Styremedlem Vigdis Kittang Ramstad   97 76 45 15 rektorvigdis@hotmail.com
Styremedlem Lilleba Bredahl   90 76 96 52 barbreda@online.no

Valgkomiteen i Nøtterøy Historielag

Medlem Hans Jørgen Hansen      
Medlem Tone Meier      
         
         

Redaksjonskomiteen Njotarøy

Leder Signar Idland 92 84 47 95 signar_idland@yahoo.no
Medlem Kari Tatjana Joukoff 92 64 01 22 kasc111@gmail.com
Medlem Per Fredrik Velde 48 42 01 46 pevelde@online.no
Medlem Svein Lundby 90 89 91 08 sveinlundby@gmail.com
Medlem Tom Brodin 95 99 34 58 tom@brodin.no
Medlem Anne Elisabet Christensen 94 32 21 01 el-chri@online.no

Informasjonskomiteen

Leder Dag Mikkelsen 47 17 85 80 da-mik@online.no
Medlem Jon Pande 45 26 25 46 jonpande@broadpark.no
Medlem Stein Engh 92 85 89 88 stein@enghs.no
Medlem Eva Bellsund 95 30 29 49 evabellsund@gmail.com
Medlem Trine Langemyr
Web-redaktør Einar M. Hay-Hansson 92 46 61 44 einar@hay-hansson.com
Web-redaktør (ass.) Tor Gervin 91 38 73 80 rot@sf-nett.no
       

Programkomiteen

Leder Lise Sandereid 41 55 13 71 lise.sandereid@gmail.com
Mentor Svein Øksenholt 97 50 63 69 sveioeks@frisurf.no
Medlem Bente Dyrhaug 91 72 67 80 bdyrhaug@online.no
Medlem Eva Bellsund 95 30 29 49 evabellsund@gmail.com
       

Samlingsgruppen

Medlem Svein Øksenholt Bibliotek 97 50 63 69 sveioeks@frisurf.no
Medlem Bente Dyrhaug Skole 91 72 67 80 bdyrhaug@online.no
Medlem Stein Engh Sport/Foto 92 85 89 88 stein@enghs.no
Leder Jon Pande Landbruk 45 26 25 46 jonpande@broadpark.no
Medlem Bjørn Åge Linnehol Sjøfart    
Medlem Eva Bellsund Foto 95 30 29 49 evabellsund@gmail.com
         

Styret for Stiftelsen Fagertun (NH = Nøtterøy Historielag, FK = Færder kommune)

Leder Jan Tønnessen (NH) 2022 91 58 92 23 jtoen@online.no
Medlem Sven Erik Tholander (NH) 2021 99 21 38 80 set@sf-nett.no
Medlem Harald Bakke (NH) 2022 95 22 44 12 haraldba@online.no
Medlem Tor Hafli (FK) 2021 97 68 74 60 tor@hafli.no
Medlem Arne Steinsbø (FK) 2022 90 63 50 03 Arne.stensb@sf.nett.no
Vara Olav Tofte Larssen (NH) 2021 41 30 23 07 mcfoyn@hotmail.com
Vara Tor Gervin (NH) 2021 91 38 73 80 rot@sf-nett.no
Vara Anne M. Lillielien Porter (NH) 2022 45 20 30 84 amlilly50@hotmail.com
Vara Jorun Midthun (FK) 2022 47 75 57 71 jorunn.midthun@gmail.com
Vara Gisle Bjørnstad (FK) 2021 93 09 10 00 gisle@bjornstad.biz
         

Brukerutvalget på Fagertun

Leder Vigdis Kittang Ramstad Nøtterøy Historielag 97 76 45 15 rektorvigdis@hotmail.com
Medlem Tor Gervin Stiftelsen Fagertun 91 38 73 80 rot@sf-nett.no
Medlem Kari-Lise Voldstad Kurs
Husflidslag
   
Medlem Kristin Tingvold Øyene Knivlag 93 22 75 70  
Medlem Kåre Egtveit Håndv.gruppa 90 97 40 01  
         

NH Håndverksgruppe

Kontaktperson Ragnar Gunnarsen treskjæring 97 59 10 53 ragnargunnarsen@live.no
Kontaktperson Kåre Egtvedt smigruppe 90 97 40 01  
Kontaktperson Kari Lise Voldstad Nøtterøy Husflidlag    
Kontaktperson Øystein Hansen Øyene knivlag    
         
         

Arr.ansvarlige medlemsmøter

Leder Ragnhild Freberg
Medansvarlige Laila Olsen
   

Arr.ansvarlig dugnad i Hella

Leder Sven Erik Tholander/Stein Engh
Medansvarlige Styret
   

Søknadsgruppe

Leder Stein Engh 92 85 89 88 stein@enghs.no
       

Komité for rehabilitering og synliggjøring av vindfløyen på Ramberg

Leder Stein Engh 92 85 89 88 stein@enghs.no
Medlem Ragnhild Freberg
Medlem Richard Fossum
Medlem Jarl Berulfsen
       
Regnskapsfører Trine Langemyr
Revisor Morgan Johnsen