Nøtterøy Historielag  formidler kunnskap om øya, dets folk og hva de har gjort. Laget arrangerer åpne møter med foredrag, turer, dugnader, åpen dag og andre tiltak for å fremme kunnskap om og interesse for lokalhistorien på Nøtterøy.

Fagertun er bygdetunet med bygninger, samlinger og ulike aktiviteter. Njotarøy er historielagets årsskrift, med emneregister der mange artikler nå også kan leses på nett. Velkommen som medlem – meld deg her!

Fagertun-skalden

Den faste dugnadsgjengen på Nøtterøy bygdetun, Fagertun, teller for tiden 19 kvinner og menn. De møtes hver onsdag og har bortimot full arbeidsdag, også om de er i pensjonistalder og noen vel så... READ MORE

Dugnadsarbeidere på bygdetunet

Ivrige dugnadsfolk har gjenopptatt arbeidet på Nøtterøy bygdetun, Fagertun, etter en nødvendig koronapause. Med tanke for smittevern foreløpig bare halvparten av den faste gjengen og stort sett utendørs. Arbeidsoppgavene onsdag 14. april var... READ MORE

Færder fyr

Skrevet av fenrik Olaf Ellefsen, som foredrag under ett frivillig kurs på Sjøkrigsskolen i 1938. Ute i munningen av Oslofjorden ligger Færder som den ytterste forpost mot havet. Dere har naturligvis alle sammen... READ MORE

Da Føynland skole var 100 år

Føynland skole kan skrive sin historie tilbake til 1877. Da 100-årsjubileet ble markert i 1977, ble det laget et hefte der Roar Lauritsen oppsummerte historien, Tor Gervin intervjuet tidligere elever og Hanne Berit... READ MORE

Avlyst medlemsmøte 14. april

Smittesituasjonen gir dessverre ikke mulighet for å kunne gjennomføre Historielagets planlagte medlemsmøte 14. april. Tor Gervin skulle da holdt foredraget “Nr. 91 Stomperud”, og fortalt om bakgrunnen for det som skulle bli en... READ MORE

Et liv i lensmannsetatens tjeneste

Fra lensmann Egeberg til lensmann Pande – Njotarøy 2017 Lensmannen har en lang og fascinerende historie, fra middelalderen til våre dager. Kong Håkon Magnusson kunngjorde i en forordning fra 1293 at lensmenn skulle... READ MORE