Nøtterøy Historielag arrangerer åpne møter med foredrag, turer, dugnader, åpen dag og andre tiltak for å fremme kunnskap om og interesse for lokalhistorien på Nøtterøy. Fagertun er bygdetunet med bygninger, samlinger og ulike aktiviteter. Njotarøy er historielagets årsskrift. Velkommen som medlem – meld deg her!

Jul på den gamle lensmannsgården

To flotte dager da Nøtterøy Husflidslag og Nøtterøy Historielag inviterte til «Jul på den gamle gården» på Nøtterøy bygdetun, Fagertun.  Fredag skoledag med 57 elever fra 4. trinn på Teie skole. Lørdag åpen... READ MORE

«Njotarøy» med 100 sider lokalhistorie

Nøtterøy Historielags årsskrift «Njotarøy» i 37. årgang byr på 100 sider spennende lokalhistorie, trykt i 1900 eksemplarer med henimot halvparten til medlemmer inkludert i kontingenten og resten for løssalg. Distribusjon til medlemmer og... READ MORE

Hvalfangerkonenes historie

-Hvalfangsten bragte en grad av stabilitet og velstand her i Vestfold. Men hvordan var det å leve i et samfunn med fravær av menn store deler av året? Kulturhistoriker ved Vestfoldmuseene, Hanne Garmel,... READ MORE

Flagget heist på Fagertun!

En merkedag på Nøtterøys flotte bygdetun, den gamle lensmannsgården Fagertun! Med god hjelp fra Trond Rygh med traktor ble den nye flaggstangen løftet opp, og så kunne flagget heises. – Dette har vi... READ MORE