Nøtterøy Historielag arrangerer åpne møter med foredrag, turer, dugnader, åpen dag og andre tiltak for å fremme kunnskap om og interesse for lokalhistorien på Nøtterøy. Fagertun er bygdetunet med bygninger, samlinger og ulike aktiviteter. Njotarøy er historielagets årsskrift. Velkommen som medlem – meld deg her!

Njotarøy i 36. årgang

Nøtterøy Historielags trofaste årsskrift, Njotarøy, er klart fra trykkeriet og levert i postkasser og til utsalgssteder rundt om på øya og i byen. Redaktør Signar Idland (bildet) og en redaksjonskomité som ellers består... READ MORE

Tom Sanne til minne

En hedersmann er gått bort. Tom Sanne døde brått 12. november, snart 95 år gammel etter et langt og innholdsrikt liv. Som ung var han ivrig skihopper og turner. Yrkeskarrieren hans spenner fra hvalfangst,... READ MORE

Medlemsmøte: «Haabet som brast»

Selfangsskuta «Haabet» forliste utenfor Jan Mayen i mars 1871. Det omkom 45 mann i alderen 18-49 år. Svein-Tony Gårdsø fra Sandefjord hadde med seg mannskapslisten, da han holdt foredrag og samlet nesten fullt... READ MORE

Dugnad i Fagertun-parken

Fagertun-parken er noen hakk større enn en vanlig villahage! Svære hauger med løv ble raket sammen, da Nøtterøy Historielag og Stiftelsen Fagertun inviterte til dugnad på bygdetunet. Mye fikk villige dugnadshender unna og... READ MORE