Under dette menypunktet vil det komme en personvernerklæring, som skal tilfredsstille et generelt krav til virksomheter som håndterer personrelaterte opplysninger. Nøtterøy Historielag og Stiftelsen Fagertun driver ingen innsamling av slike opplysninger ut over kontaktopplysninger til personer med ulike verv, men i svært beskjedent omfang vil personopplysninger likevel kunne framkomme i ulike sammenhenger i forbindelse med det som publiseres på disse nettsidene. Personvernerklæringen vil opplyse mer om rettigheter og hvordan man kan ta kontakt. Inntil personvernerklæringen er på plass kan evt. henvendelser skje til: web@notteroyhistorielag.no