Dette nettstedet eies og drives av Nøtterøy Historielag, som er en ideell organisasjon som arrangerer åpne møter med foredrag, turer, dugnader, åpen dag og andre tiltak for å fremme kunnskap og interesse for lokalhistorie. Historielaget utgir det lokalhistoriske årsskriftet Njotarøy. Sammen med Færder kommune styrer vi Stiftelsen Fagertun, som forvalter bygninger og tomtegrunn på Nøtterøy bygdetun, Fagertun.

Kontaktinformasjon: Nøtterøy Historielag, Røsselgata 2, 3140 Nøtterøy – post@notteroyhistorielag.no.

Historielagets leder: Sven Erik Tholander – telefon 99 21 31 80, set@sf-nett.no

Redaktør for nettsidene: Einar M. Hay-Hansson – telefon 92 46 61 44, web@notteroyhistorielag.no

Leder for Stiftelsen Fagertun: Stein Engh – telefon 92 85 89 88 steinenghs@gmail.com

Nøtterøy Historielag driver i utgangspunktet ingen aktiv innsamling eller registrering av personopplysninger for publisering på dette nettstedet. Det benyttes heller ikke informasjonskapsler på dette nettstedet.

Personopplysninger og også bilder av personer som kan identifiseres vil likevel forekomme på dette nettstedet i oversikter over tillitsvalgte, publiserte artikler i årsskriftet Njotarøy, artikler knyttet til løpende virksomhet i laget og på bygdetunet mv.

Historielaget innhenter og lagrer ellers navn på lagets medlemmer med postadresse, evt. epost-adresse og evt. telefon for utsendelse av kontingentkrav, årsskrift, informasjon om kommende aktiviteter, i forbindelse med søknader og arrangementer mv. Slike opplysninger gis ikke videre til tredjepart, med mindre det er åpenbart nødvendig og da bare i den aktuelle sammenheng.

Den enkelte er velkommen til å kontakte oss dersom man vil vite hvilke opplysninger hvilke Nøtterøy Historielag måtte ha om den som spør, hvordan disse lagres og brukes, og evt. ønsker å få disse opplysningene annulert. Slike henvendelser rettes til leder for Nøtterøy Historielag, med kontaktopplysninger som beskrevet l denne personvernerklæringen.